Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Şırahane

Şırahane

Kare planlı işliğin güney ve kuzey duvarları kısmen korunmuştur. İşliğin güney ve batı duvarları doğal kaya üzerine oturtulmuştur. Duvarların önünde doğal kayadan yaklaşık 60cm yükseklikte bulunan platformun batısında 2, kuzeyinde 3 adet pişmiş topraktan yapılmış oluk bulunan sığ tekneler ortaya çıkartılmıştır. Gerek bu bulgulardan gerekse yerel halktan alınan bilgilerden, bu alanda bir “Şırahane” (üzüm ezme) veya “Şırahmana” (pekmez kaynatma) işliğinin bulunduğu söylenebilir. Şırahanenin yanında araları ahşap hatıllı moloz taş örgülü, kireç harç sıvalı güney ve batı duvarı kısmen korunmuş olan ve zemininde ahşap döşeme olduğu anlaşılan bir kalıntı görülebilir.