Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın
Arasta

Tonozlu hacimlerin iki yanda sıralanmasından oluşan, kuzey-güney doğrultusunda uzanan dört bölmeden ve güney uçta yer alan doğu-batı yönünde bir bölmeden oluşan yapı grubudur.Yapının duvarlarında moloz taş, basık sivri tonozlu üst örgü kullanılmıştır. Bir mezarlık görünümünde olan arastanın moloz ve taşlarla dolu zeminini ot bürümüştür.
Yapı günümüzde tam olarak sağlam durumda değildir. Yer yer yıkılmalar görülmektedir. Günümüzde yapının tahsisi Alanya Belediyesine geçmiştir.