Page 10 - Alanya Belediyesi Alanya Bülten 26. Sayı
P. 10

HİZMET ve ALTYAPI

     “MUHTAR EVİ”                                                               DİNEK-KARGICAK ARASI
     PROJESİ HAYATA                                                              BİSİKLET YOLU PROJESİNİN
     GEÇİRİLDİ                                                                KESTEL-KARGICAK ETABI
                                                                          TAMAMLANDI
    Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hizmet sınırları
    içerisinde görev yapan mahalle muhtarlarının daha verimli
    bir ortamda çalışmalarını sağlamak için “Muhtar Evi”
    projesini hayata geçirdi. 15 mahalleye yapılan Muhtar                                          Alanya Belediyesi’nin, Dinek-Kargıcak arasında kalan sahil bandında uyguladığı kesintisiz

    Evleri hizmete başladı. Proje, geri kalan mahallelerde de                                        bisiklet yolu projesinin Kestel-Kargıcak etabı tamamlandı. Alanya Belediye Başkanı Adem
    uygulanmaya devam edecek.                                                        Murat Yücel, “Dinek’ten Kargıcak’a kadar yaklaşık 30 km’lik kesintisiz bisiklet yolu projemizin,
                                                                        Kestel/ Mahmutlar/Kargıcak etabını da tamamladık. Projemizin kalan kısmı da tamamlanınca
                                                                        bisikletine binen bir vatandaşımız sahil bandını kesintisiz boydan boya gezebilir. ” dedi.

                                                                        Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
                                                                        Yücel, göreve geldiği ilk günden beri
                                                                        büyük önem verdiği bisiklet yolu proje-
                                                                        lerini geliştirmeye devam ediyor. Alan-
                                                                        ya’ya kazandırılan bisiklet yolunun önem
                                                                        ve gerekliliği her geçen gün hissedilir-
                                                                        ken, Başkan Yücel bu kez sahil bandına
                                                                        kesintisiz bir bisiklet yolu kazandırdı.

                                                                        YÜCEL: “KONFORLU VE
                                                                        GÜVENLİ BİR ULAŞIM AĞI
    TAKSİ DURAKLARINDAN SONRA         tarlara daha kolay ulaşmasına imkȃn                            OLUŞTURACAĞIZ. ”
    MUHTAR EVLERİ               veriyor. 30 metrekare olarak tasarlanan
                         muhtar evlerinin içerisinde ofis bölümü,                            Projenin Dinek-Kestel etabı da tamam-
    Şehrin kent kimliğini korumak ve estetik  wc ve mutfak yer alıyor.                                   lanınca Dinek’ten bisikleti ile sahil boyu
    bir görünüm sağlanmak amacıyla kent                                                 gezintiye çıkan bir vatandaşın kesintisiz
    merkezi ve mahallelere tek tip ‘Taksi Du- 15 MUHTAR EVİNİN YAPIMI                                    olarak Kargıcak mahallesine kadar kon-
    rağı’ kazandıran Alanya Belediye Başka-  TAMAMLANDI                                           forlu ve güvenli ulaşım sağlayacağını
    nı Adem Murat Yücel, şimdi de Muhtar                                                   belirten Alanya Belediye Başkanı Adem
    Evi Projesi’ni hayata geçirdi. mahalle  İlçe genelinde başlatılan projenin ilk                         Murat Yücel, “Alanya Belediyesi olarak
    muhtarlarının daha iyi şartlarda hizmet  uygulaması Oba mahallesinde yapıldı.                          göreve geldiğimiz günden buyana şeh-
    vermesini sağlamak amacıyla bu projeyi  Devamında ise Güllerpınarı, Sugözü,                             rimize prestij kazandıracak projelere
                         Konaklı, Fığla mahallerine, 2021 yılın-
    hazırladıklarını belirten Başkan Yücel, ilk                                               imza atıyoruz. Vatandaşlarımızın bisikle-
    uygulamanın Oba mahallesinde yapıl-  da ise Hacet, Şekerhane, Cikcilli, Kestel,                           ti ile Dinek’ten sahil bandını kullanarak
    dığını söyledi.              Demirtaş, Uğrak, Büyükhasbahçe, Bek-                            Kargıcak’a kadar kesintisiz, güvenli ve
                         taş, Kargıcak ve Kızlarpınarı’nda devam
    VATANDAŞLARIN MUHTARLARA         etti.                                             konforlu ulaşım sağlayabileceği bisiklet
                                                                        yolu projemizi hayata geçiriyoruz. Kes-
    ULAŞMASI KOLAYLAŞTI
                         15 mahallenin Muhtar Evi’nin tamam                             tel-Mahmutlar-Kargıcak etabını tamam-
    Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından  olduğunu belirten Belediye Başkanı                             ladık. Kalan bölümü de inşallah en kısa
    hazırlanan Muhtar Evi Projesi muhtarla-  Yücel, projenin tüm mahallelerde uy-                            zamanda tamamlayacağız. Şehrimizdeki
    ra konforlu bir çalışma ortamı sağlarken  gulanacağını söyledi. Bektaş, Kargıcak                           bisiklet yollarımızı artırarak konforlu ve
    aynı zamanda vatandaşların da muh-  ve Kızlarpınarı mahallelerine Muhtar Evi                            güvenli bir ulaşım ağı oluşturacağız. Yol için de yürüyüş yolu, gölgelikli oturma katacak modern bir sahil bandı düzen-
                         kazandırıldı.                                         güzergahında aynı zamanda yayalarımız alanları oluşturarak Alanya’mıza değer liyoruz. ” dedi.

    8                                                                                                                ALANYA BÜLTEN | EKİM 2021    9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15