Page 14 - Alanya Belediyesi Alanya Bülten 26. Sayı
P. 14

HİZMET ve ALTYAPI

     MAHMUTLAR AHMET                                                             KESTEL 30 METRE
     YATMAZ CADDESİ SİL                                                            İMAR YOLU’NDA
     BAŞTAN YENİLENDİ                                                             ÇALIŞMALAR
                                                                          HIZLANDI
    Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar
    mahallesinde Ahmet Yatmaz caddesini baştan sona yeniledi.

    Başkan Yücel, “Mahmutlar Ahmet Yatmaz caddesini baştan
    sona yenileyerek, estetik ve kaliteli hâle getirdik. ” dedi.                                       Alanya Belediyesi tarafından Kestel İsa Küçülmez caddesinden
                                                                        Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne ulaşımı kolaylaştırmak için
                                                                        başlatılan yeni yolda çalışmalar aralıksız devam ediyor. 30
    Kaldırımı ve cadde düzenlemesi ile sil ginleştirmek, vatandaşlarımıza alternatif
    baştan yenilenen Mahmutlar Ahmet Yat-   ulaşım güzergâhları oluşturmak önce-                            metre genişliğindeki yeni bağlantı yolu, 3 kilometre uzunluğa
    maz caddesinde asfalt serim işlemi de likli hedeflerimiz arasında bulunuyor.                             sahip olacak.
    tamamlandı.                Bunu yaparken ayrıca merkez ve kırsal
                                                                        Alanya Belediyesi Fen işleri Müdürlü- larını tamamladığımız, belirli noktalar-
                         bağlantılarını da kesintisiz hâle getiri-
    “CADDE YENİLENİP,                                                            ğü’ne bağlı ekipler, Kestel mahallesi İsa da da 18. madde çalışmalarını yaparak
                         yoruz. Mahmutlar’ımızın en önemli cad-
    ASFALTLANDI. ”                                                              Küçülmez caddesini Alanya Alaaddin bitirdiğimiz, Alanya Alaaddin Keykubat
                         delerinden Ahmet Yatmaz’ı kaldırım ve                             Keykubat Üniversitesi’ne bağlayacak Üniversitesi (ALKÜ) ve D-400 arasındaki
    Alanya Belediye Başkanı Adem Murat  asfaltıyla birlikte sil baştan yeniledik. Bu                          bağlantı yolu için çalışmalarını hızlan- bağlantı yolunu açmak için kolları sıva-
    Yücel, “Vatandaşlarımızı kaliteli ve kon- caddemiz Barbaros ve Atatürk caddesi                             dırdı. Dolgu ve hafriyat çalışmalarının dık. 30 metre genişlikte, 3 km uzunlukta
    forlu bir ulaşım ağına kavuşturmak için arasında bağlantı yolu oluşturan önemli                             sürdürüldüğü yolda ayrıca, yol güzergâ-  olacak bu yolla birlikte bölgede oluşa-
    çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. bir güzergah. Bölgemize hayırlı olsun. ”                           hında bulunan sulama kanalının da yeri bilecek trafik yoğunluğuna da şimdiden
    Mahallelerimiz arası ulaşım ağını zen- dedi.                                            değiştiriliyor.              kalıcı bir çözüm ürettik. Üniversitemizin
                                                                                             yeni döneminde yolu tamamlayarak
                                                                        YENİ SANAYİ SİTESİ VE DİM         bölge halkımızla birlikte öğrenci ve aka-
                                                                        MAĞARASI’NA KOLAY ULAŞIM         demisyenlerimizin hizmetine sunacağız.
                                                                        SAĞLANACAK                Bu yolda bölge halkımızın da çok büyük
                                                                                             emeği var. Kendilerine bu hoşgörüleri
                                                                        3 kilometre uzunluğa, 30 metre geniş- için çok teşekkür ediyorum. ” dedi.
                                                                        liğe sahip olan yeni imar yolu, sadece
                                                                        Üniversiteye ulaşımı rahatlatmayacak;
                                                                        aynı zamanda Kestel mahallesine taşı-
                                                                        nacak yeni Sanayi Sitesi ve Dim Mağara-
                                                                        sı’na ulaşımı da kolaylaştıracak.

                                                                        “OLUŞACAK TRAFİK
                                                                        YOĞUNLUĞUNA ŞİMDİDEN
                                                                        KALICI ÇÖZÜM ÜRETTİK. ”

                                                                        Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
                                                                        Yücel, uzun zamandır planladıkları yeni
                                                                        bağlantı yolunu açmak için kolları sıva-
                                                                        dıklarını vurgulayarak şunları söyledi;
                                                                        “Yol medeniyet, konfor, zamandan tasar-
                                                                        ruf demektir. Uzun zamandır planladı-
                                                                        ğımız, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
                                                                        ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan-


    12                                                                                                               ALANYA BÜLTEN | EKİM 2021  13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19