Page 15 - Alanya Belediyesi Alanya Bülten 26. Sayı
P. 15

HİZMET ve ALTYAPI

 MAHMUTLAR AHMET  KESTEL 30 METRE
 YATMAZ CADDESİ SİL  İMAR YOLU’NDA
 BAŞTAN YENİLENDİ ÇALIŞMALAR
      HIZLANDI
 Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar
 mahallesinde Ahmet Yatmaz caddesini baştan sona yeniledi.

 Başkan Yücel, “Mahmutlar Ahmet Yatmaz caddesini baştan
 sona yenileyerek, estetik ve kaliteli hâle getirdik. ” dedi.  Alanya Belediyesi tarafından Kestel İsa Küçülmez caddesinden
    Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne ulaşımı kolaylaştırmak için
    başlatılan yeni yolda çalışmalar aralıksız devam ediyor. 30
 Kaldırımı ve cadde düzenlemesi ile sil ginleştirmek, vatandaşlarımıza alternatif
 baştan yenilenen Mahmutlar Ahmet Yat- ulaşım güzergâhları oluşturmak önce- metre genişliğindeki yeni bağlantı yolu, 3 kilometre uzunluğa
 maz caddesinde asfalt serim işlemi de likli hedeflerimiz arasında bulunuyor.  sahip olacak.
 tamamlandı.  Bunu yaparken ayrıca merkez ve kırsal
    Alanya Belediyesi Fen işleri Müdürlü- larını tamamladığımız, belirli noktalar-
 bağlantılarını da kesintisiz hâle getiri-
 “CADDE YENİLENİP,  ğü’ne bağlı ekipler, Kestel mahallesi İsa da da 18. madde çalışmalarını yaparak
 yoruz. Mahmutlar’ımızın en önemli cad-
 ASFALTLANDI. ” Küçülmez caddesini Alanya Alaaddin bitirdiğimiz, Alanya Alaaddin Keykubat
 delerinden Ahmet Yatmaz’ı kaldırım ve  Keykubat Üniversitesi’ne bağlayacak Üniversitesi (ALKÜ) ve D-400 arasındaki
 Alanya Belediye Başkanı Adem Murat  asfaltıyla birlikte sil baştan yeniledik. Bu  bağlantı yolu için çalışmalarını hızlan- bağlantı yolunu açmak için kolları sıva-
 Yücel, “Vatandaşlarımızı kaliteli ve kon- caddemiz Barbaros ve Atatürk caddesi  dırdı. Dolgu ve hafriyat çalışmalarının dık. 30 metre genişlikte, 3 km uzunlukta
 forlu bir ulaşım ağına kavuşturmak için arasında bağlantı yolu oluşturan önemli  sürdürüldüğü yolda ayrıca, yol güzergâ- olacak bu yolla birlikte bölgede oluşa-
 çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. bir güzergah. Bölgemize hayırlı olsun. ”  hında bulunan sulama kanalının da yeri bilecek trafik yoğunluğuna da şimdiden
 Mahallelerimiz arası ulaşım ağını zen- dedi.  değiştiriliyor.  kalıcı bir çözüm ürettik. Üniversitemizin
                         yeni döneminde yolu tamamlayarak
    YENİ SANAYİ SİTESİ VE DİM         bölge halkımızla birlikte öğrenci ve aka-
    MAĞARASI’NA KOLAY ULAŞIM         demisyenlerimizin hizmetine sunacağız.
    SAĞLANACAK                Bu yolda bölge halkımızın da çok büyük
                         emeği var. Kendilerine bu hoşgörüleri
    3 kilometre uzunluğa, 30 metre geniş- için çok teşekkür ediyorum. ” dedi.
    liğe sahip olan yeni imar yolu, sadece
    Üniversiteye ulaşımı rahatlatmayacak;
    aynı zamanda Kestel mahallesine taşı-
    nacak yeni Sanayi Sitesi ve Dim Mağara-
    sı’na ulaşımı da kolaylaştıracak.

    “OLUŞACAK TRAFİK
    YOĞUNLUĞUNA ŞİMDİDEN
    KALICI ÇÖZÜM ÜRETTİK. ”

    Alanya Belediye Başkanı Adem Murat
    Yücel, uzun zamandır planladıkları yeni
    bağlantı yolunu açmak için kolları sıva-
    dıklarını vurgulayarak şunları söyledi;
    “Yol medeniyet, konfor, zamandan tasar-
    ruf demektir. Uzun zamandır planladı-
    ğımız, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
    ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan-


 12                                              ALANYA BÜLTEN | EKİM 2021  13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20