Page 6 - Alanya Belediyesi Alanya Bülten 26. Sayı
P. 6

HİZMET ve ALTYAPI


                                                                                                               ALANYA’NIN İKİNCİ EŞGİLİK DÜĞÜN
                                                                                                               SALONU
     KONAKLI KÜLTÜR                                                                                                   Konaklı Kültür Merkezi’ni diğerlerinden ayıran

                                                                                                               önemli bir özelliğini de hayata geçiren Alanya
                                                                                                               Belediyesi ekipleri, Batının en kalabalık ma-
     MERKEZİ VE                                                                                                     hallesine hizmet verecek Merkezde büyük bir
                                                                                                               dış mekân da tasarladı. Alanya’nın geleneksel
                                                                                                               Eşgilik Düğün konseptini içeren bu bahçede,
     DÜĞÜN SALONU                                                                                                    düğün ve her türlü toplantı yapılabilecek, ker-
                                                                                                               mesler ve yemekli organizasyonlar düzenle-
                                                                                                               nebilecek.

     KAPILARINI AÇTI                                                                                                   2200 KİŞİ KAPASİTELİ
                                                                                                               Konaklı mahallesi, Ketir mevkine 8 bin m² ala-
                                                                                                               na projelendirilen Konaklı Kültür Merkezi ve
                                                                                                               Düğün Salonu, her türlü kültürel aktivitenin
                                                                                                               düzenlenebileceği, gelenek ve göreneklerin
    Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Batı bölgesi                                                                                yaşatılabileceği çok amaçlı bir konsepte sa-
    için projelendirdiği ve 18 milyon TL’ye inşa edilen dev                                                                                hip. 1200 kişilik ana salonun yanı sıra yemekli
    hizmeti, Konaklı Kültür Merkezi ve Düğün Salonu, 24                                                                                  düğün, nişan, toplantı, konser, eğitim çalışma-
                                                                                                               ları gibi tüm aktivitelerin de düzenlenebilece-
    Temmuz’da kapılarını halka açtı.
                                                                                                               ği 1000 kişilik dış mekânı ile toplam 2200 kişi-
    Alanya Belediye Başkanı Adem Murat SALONUN İLK MİSAFİRLERİ                                                                            ye aynı anda hizmet verebilecek. Küçük çaplı
    Yücel, seçim vaatlerinden biri olan Kültür  ÇOCUKLAR OLDU                                                                               etkinlikler için daha küçük bir toplantı salonu
    Merkezi ve Düğün Salonu projesi sözü-                                                                                         da yer alıyor.
    nü yerine getirdi. 2 milyon 750 bin TL’si  Konaklı Kültür Merkezi ve Düğün Salo-
    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından  nu’nda incelemelerde bulunan Alanya                                                                   BÖLGENİN İLK KÜTÜPHANESİ YENİ
    hibe edilen ve 18 milyon TL’ye yapılan,  Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,                                                                    EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA HİZMETE
    1200 kişilik iç, 1000 kişilik dış mekanı ile  salonun tam kapasiteyle hizmet verme-                                                                  GİRDİ
    Batı bölgesinin sosyal alan ihtiyacını en  ye başladığını belirtti. Bölge sakinleri ile                                                                Alanya Belediyesi, Konaklı Kültür Merkezi ve
    iyi şekilde karşılayan, 150 araçlık kapalı  de sohbet eden Başkan Yücel, çocukla-                                                                   Düğün Salonu birçok aktivitenin yanı sıra eği-
    otoparka sahip Konaklı Kültür Merkezi  ra salonu gezdirirken “Biz yaptık, sizler                                                                 tim yuvası olarak da hizmet veriyor. Konaklı
    ve Düğün Salonu faaliyete geçti.     koruyacaksınız.” dedi.
                                                                                                               Kültür Merkezi içerisinde zengin bir kütüp-
                                                                                                               hane, Batı bölgesinin ilk kütüphanesi olarak
                                                                                                               2021-2022 eğitim-öğretim yılında hizmete
                                                                                                               girdi. Kütüphane dijital kütüphane olarak da
                                                                                                               hizmet vermeye başladı. Bölge halkı boş za-
                                                                                                               manlarını kütüphanede geçirebilecek, öğren-
                                                                                                               ciler ise ödevleri için araştırma yapabilecek.

                                                                                                               YÜCEL: “GELENEK VE
                                                                                                               GÖRENEKLERİMİZE UYGUN
                                                                                                               TASARLANDI.”

                                                                                                               Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
                                                                                                               yaptığı açıklamada; “Yaklaşık 2 yıllık çalışma-
                                                                                                               larımızın sonucunda hem Konaklı’mıza hem
                                                                                                               de bölge halkına hizmet eden Konaklı Kültür
                                                                                                               Merkezi’miz, gelenek ve göreneklerimize uy-
                                                                                                               gun olarak hizmet veren modern bir tesis oldu.

                                                                                                               Merkezimiz, nikah salonları, dijital kütüphane-
                                                                                                               leri, 150 kişilik kapalı otoparkıyla birlikte böl-
                                                                                                               ge halkına hizmet vermeye başladı. 18 milyon
                                                                                                               TL’ye tamamlanan tesisimizle batı bölgemizin
                                                                                                               büyük bir ihtiyacını karşılamış olduk.” dedi.


    4                                                                                                                ALANYA BÜLTEN | EKİM 2021    5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11