Page 7 - Alanya Belediyesi Alanya Bülten 26. Sayı
P. 7

HİZMET ve ALTYAPI


                                           ALANYA’NIN İKİNCİ EŞGİLİK DÜĞÜN
                                           SALONU
 KONAKLI KÜLTÜR                                    Konaklı Kültür Merkezi’ni diğerlerinden ayıran

                                           önemli bir özelliğini de hayata geçiren Alanya
                                           Belediyesi ekipleri, Batının en kalabalık ma-
 MERKEZİ VE                                      hallesine hizmet verecek Merkezde büyük bir
                                           dış mekân da tasarladı. Alanya’nın geleneksel
                                           Eşgilik Düğün konseptini içeren bu bahçede,
 DÜĞÜN SALONU                                     düğün ve her türlü toplantı yapılabilecek, ker-
                                           mesler ve yemekli organizasyonlar düzenle-
                                           nebilecek.

 KAPILARINI AÇTI                                   2200 KİŞİ KAPASİTELİ
                                           Konaklı mahallesi, Ketir mevkine 8 bin m² ala-
                                           na projelendirilen Konaklı Kültür Merkezi ve
                                           Düğün Salonu, her türlü kültürel aktivitenin
                                           düzenlenebileceği, gelenek ve göreneklerin
 Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Batı bölgesi               yaşatılabileceği çok amaçlı bir konsepte sa-
 için projelendirdiği ve 18 milyon TL’ye inşa edilen dev               hip. 1200 kişilik ana salonun yanı sıra yemekli
 hizmeti, Konaklı Kültür Merkezi ve Düğün Salonu, 24                 düğün, nişan, toplantı, konser, eğitim çalışma-
                                           ları gibi tüm aktivitelerin de düzenlenebilece-
 Temmuz’da kapılarını halka açtı.
                                           ği 1000 kişilik dış mekânı ile toplam 2200 kişi-
 Alanya Belediye Başkanı Adem Murat SALONUN İLK MİSAFİRLERİ           ye aynı anda hizmet verebilecek. Küçük çaplı
 Yücel, seçim vaatlerinden biri olan Kültür  ÇOCUKLAR OLDU              etkinlikler için daha küçük bir toplantı salonu
 Merkezi ve Düğün Salonu projesi sözü-                        da yer alıyor.
 nü yerine getirdi. 2 milyon 750 bin TL’si  Konaklı Kültür Merkezi ve Düğün Salo-
 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından  nu’nda incelemelerde bulunan Alanya  BÖLGENİN İLK KÜTÜPHANESİ YENİ
 hibe edilen ve 18 milyon TL’ye yapılan,  Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,   EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA HİZMETE
 1200 kişilik iç, 1000 kişilik dış mekanı ile  salonun tam kapasiteyle hizmet verme- GİRDİ
 Batı bölgesinin sosyal alan ihtiyacını en  ye başladığını belirtti. Bölge sakinleri ile  Alanya Belediyesi, Konaklı Kültür Merkezi ve
 iyi şekilde karşılayan, 150 araçlık kapalı  de sohbet eden Başkan Yücel, çocukla-  Düğün Salonu birçok aktivitenin yanı sıra eği-
 otoparka sahip Konaklı Kültür Merkezi  ra salonu gezdirirken “Biz yaptık, sizler  tim yuvası olarak da hizmet veriyor. Konaklı
 ve Düğün Salonu faaliyete geçti.  koruyacaksınız.” dedi.
                                           Kültür Merkezi içerisinde zengin bir kütüp-
                                           hane, Batı bölgesinin ilk kütüphanesi olarak
                                           2021-2022 eğitim-öğretim yılında hizmete
                                           girdi. Kütüphane dijital kütüphane olarak da
                                           hizmet vermeye başladı. Bölge halkı boş za-
                                           manlarını kütüphanede geçirebilecek, öğren-
                                           ciler ise ödevleri için araştırma yapabilecek.

                                           YÜCEL: “GELENEK VE
                                           GÖRENEKLERİMİZE UYGUN
                                           TASARLANDI.”

                                           Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
                                           yaptığı açıklamada; “Yaklaşık 2 yıllık çalışma-
                                           larımızın sonucunda hem Konaklı’mıza hem
                                           de bölge halkına hizmet eden Konaklı Kültür
                                           Merkezi’miz, gelenek ve göreneklerimize uy-
                                           gun olarak hizmet veren modern bir tesis oldu.

                                           Merkezimiz, nikah salonları, dijital kütüphane-
                                           leri, 150 kişilik kapalı otoparkıyla birlikte böl-
                                           ge halkına hizmet vermeye başladı. 18 milyon
                                           TL’ye tamamlanan tesisimizle batı bölgemizin
                                           büyük bir ihtiyacını karşılamış olduk.” dedi.


 4                                               ALANYA BÜLTEN | EKİM 2021    5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12