Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Evlilik İçin Gerekli Belgeler

Evlilik İçin Gerekli Belgeler

ALANYA BELEDİYESİ

EVLENDİRME MEMURLUĞU

(İrtibat Tel: 0 242 513 22 52)

                                                      

EVLİLİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.       Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı’nın aslı ve birer fotokopisi (Sürücü Belgesi v.b belgelerle işlem yapılmaz)

2.       Evlenme İşlerine Mahsus Sağlık Raporu.Akdeniz anemisi (Talasemi)  kan testi sonucu ile birlikte “Aile     Hekimliği veya Özel Sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacaktır.

3.       5’er adet  Vesikalık Resim.Evlendirme Yönetmeliğine uygun olarak  son  6 ay içinde çekilmiş olmalıdır. Biometrik fotoğraflar kabul edilmemektedir.

4.       Evlenecek çiftlerin müracaata birlikte gelmeleri gerekmektedir.

5.       Başvurular saat 08:30 ile 12:30 ve 13:30 ile 16:00  saatleri arası alınmaktadır. CUMA günleri  nikah salonunda nikah işlemi yapılmamaktadır.

6.       İkametgah adresleri Alanya dışında olanların E-devlet üzerinden adres beyanı getirmeleri gerekmektedir.

 

YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.       DOĞUM BELGESİ:  Kişinin adı,soyadı,doğum yeri,doğum tarihinin açıkça yazılı olduğu, Türkiye’deki tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve Noter tasdikli hali.

2.       EVLENME EHLİYET BELGESİ: Kişinin evlenmesine engel bir hali olmadığını, bekar/boşanmış veya dul olduğunu belirtir Türkiye’deki tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve Noter tasdikli belge.

3.       PASAPORT:Türkiye’deki tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve Noter tasdikli hali.

4.       ÇİFTLERDE BOŞANMA VEYA EŞ ÖLÜMÜ gerçeklemiş ise noter tasdikli boşanma veya ölüm belgesi

 

                                                 YABANCI EVLİLİKLERLE İLGİLİ EK BİLGİLER

a)       Ahvali Şahsiye sözleşmesine taraf olan ülke vatandaşları; Doğum Belgesi ve Evlenme Ehliyet Belgesini, “Çok Dilli” olarak alacaklardır.  (Örnek: Almanya,  Hollanda, Belçika, İtalya, Fransa,Avusturya)

b)      Lahey Sözleşmesine üye ülke vatandaşları ise;Doğum Belgesi ve Evlenme Ehliyet Belgesini Apostilli olacaklardır.Apostilli olan belgeler Türkiye’deki tercüme büroları tarafından tercüme ettirilerek,Noterden tasdik ettirilecektir. (Örnek:Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan,Tacikistan, Belarus, Ukrayna)

c)       Hiçbir sözleşmeye taraf olmayan ülke vatandaşları; Ülkelerinden aldıkları evrakları, Ankara’daki Konsolosluklarına onaylattırdıktan sonra, Dışişleri Bakanlığı’na tasdik ettirip , Türkiye’deki tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve Noter tasdikli halini getireceklerdir. ( Örnek:Suriye, İran, Irak, Ürdün, Fas, Cezayir, Suudi Arabistan v.s… )

d)      Evraklarını Türkiye’deki Konsolosluklarından temin edecek olanlar,Konsolosluk Ankara’da ise Dışişleri Bakanlığı’na, Diğer illerde ise o İl’in Valiliği’ne tasdik ettirdikten sonra, Türkiye’deki tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş ve Noter tasdikli halini getireceklerdir.

 

EVLİLİKLE İLGİLİ HUKUKİ BİLGİLER

1.       Erkek ve kadın 17 (On Yedi) yaşını doldurmadıkça evlenemez.Ancak,hakim olağanüstü durumlarda pek önemli bir sebeple 16 (On altı) yaşını doldurmuş olan erkek ve kadının evlenmesine izin verebilir.17 (On Yedi) yaşını doldurmuş olanlar nikaha anne-baba ve kimlikleri ile gelecekler,ya da noterden anne babanın izin verdiğine dair muvafakatname getireceklerdir.

2.       Boşanma veya eşinin ölümünden sonra yeniden evlenmek isteyen kadının, boşanmasından veya eşinin ölümünden sonra 300 (Üç Yüz) gün geçmesi gerekir.Bu süre geçmeden evlenme isteniyorsa,  aile mahkemesinden  bu (300 gün) sürenin kaldırılmasına yönelik “İddet Müddeti”  kaldırılması kararı alınmalıdır.

3.       65 yaş ve üstü olanlardan;Devlet Hastanesi veya Üniversite Hastanelerinden evlenmelerine engel bir durumlarının olmadığını gösterir “Heyet Raporu” istenilmektedir.

4.       Evlendirme Yönetmeliğinin 42’inci maddesine göre belgelerin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

5.       Mesai saatleri haricinde kıyılacak nikahlar özel istekdir.

6.       Nikah sonrası “Mernis Evlendirme Bildirimlerinin”elden verilmesi yasaktır.

7.       Müracaat sırasında alınan “Aile Cüzdan  Ücretleri”evlilikten vazgeçilmesi durumunda aide edilemez.

8.       Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanlar müracaat anında soyadını kullanmak istediklerini beyan etmeleri gerekir.

9.       Nikah anında en az iki şahit olmalıdır.Şahitlerin kimlikleri yanında bulunmalıdır.

10.    Boşanmış veya dul olan kişilerin evli yazan kimlikleri ile işlem yapılmamaktadır.Bu şekilde olan kimliklerin değişmesi gerekmektedir.

 

Saray Mahallesi İsmet Hilmi Balcı Caddesi No:11/D Alanya Belediyesi Nikah Dairesi