Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Sitti Zeynep Türbesi

Sitti Zeynep Türbesi

Yapı, dikdörtgen bir plana sahip olup, moloz taş ve kireç harcı ile inşa edilmiştir. Osmanlı döneminde yapılmış olan yapının yapım tarihi 16. Yüzyıldır. Yapının cephesi doğuya bakmakta olup “L” görünümündedir. Cephenin sağındaki kapıdan aynalı tonozla örtülü kare planlı bir mekana girilir. Bu mekanın solunda zemin seviyesinden yüksekte açılmış, sivri kemerli küçük bir kapı ile kare planlı mescit bölümüne geçilir. Bu kısma batıdan sivri tonozlu ve doğu-batı doğrultulu uzun bir mekan birleştirilmiştir ve mekanın kuzey ve batı tabanı L şeklinde setlendirilmiştir. Ortada moloz taşlı sıva ile yapılan sanduka biçimli mezar yeri bulunmaktadır.