Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Hıdırellez Kilisesi

Hıdırellez Kilisesi

Alanya’nın yaklaşık 15 km. kuzeyinde iki tepe arasındaki bir düzlükte yer alır. Dikdörtgen yapının apsisi güneydedir. Üç adet giriş kapısı vardır. Doğudaki kapılardan birisi kilise içinde ahşap ve yüksek tutulmuş ikinci bir mekana girişi sağlamaktadır. Bu mekanların önündeki sütunlar ahşaptır. Yapının doğu ve batı cephesinde dörder pencere kuzeyinde de iki pencere vardır. Ahşap kırma çatısı içten tonoz biçimindedir. Batı tarafındaki kapının üst kısmında Grek alfabesi ile yazılmış Karamanlıca bir kitabe vardır. Bu kitabe günümüzde müzede sergilenmektedir. Burada kilise ile aynı döneme ait bir de çeşme vardır.