Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Alanya Kültür Merkezi - Salon Tahsis Şartları

Alanya Kültür Merkezi - Salon Tahsis Şartları

ALANYA KÜLTÜR MERKEZİ SALONLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

1. Etkinlik öncesi ve süresince giriş alanında etkinliği tanıtıcı nitelikte afiş, broşür, kitap, cd, vs. tanıtım malzemeler dışında hiçbir görsel ve malzeme bulunmayacaktır. Etkinlik kapsamında tanıtım amacı dışında ücretsiz verilenler hariç, Kültür Merkezi İdaresinin izni olmaksızın ürün satışı yapılamaz.
2. Salonun ücretli tahsis edilmesi halinde, kullanımı için belirlenen ücret bedelinin ödeme makbuzu Kültür Merkezi yetkililerine ibraz edilmediği durumlarda salon tahsisi yapılmaz.

3. Adına tahsis yapılan kullanıcı, bu hakkını başka kişi veya kuruluşa devir edemez.

4. Etkinlik günü, etkinliği gerçekleştirecek olan kurum/kişi ve katılımcıların beraberinde getireceği eşyaların kaybolmasından, tahribe uğramasından ve değerinde meydana gelebilecek zararlardan Alanya Kültür Merkezi sorumlu değildir, sorumluluk etkinliği gerçekleştirene aittir.

5.Etkinlik ve gösterilerde görev alan 18 yaşını doldurmamış kişilerden sahnede, salonda gösteri veya prova esnasında başlarına gelebilecek her türlü olay, kaza, yaralanma vb. gibi hadiselerden etkinliği düzenleyen kişi/kurum sorumludur. Yaşanabilecek her türlü olumsuz olaydan Alanya Belediyesi Kültür Merkezi ve Personeli Sorumlu tutulamaz.

6. Kullanıcının hizmetine açık tutulan mekânlarda, kullanım süresi içinde meydana gelecek her türlü hasarı, faaliyeti tertip eden kuruluş tanzim eder.

7. Etkinliği düzenleyen kişi/kurum kendi kullanım alanı olan sahne, kulis ve salonu etkinlik bitiminde temiz bırakmayı taahhüt eder.

8. Başvuru sahibi gerekli durumlarda beraberinde getireceği ses, ışık sistemlerini ya da kültür merkezi teknik teçhizatını kullanabilir.iki sistem karıştırılarak kullanılamaz.

9. Etkinliğin gerçekleşmesini izleyen en fazla 3 saat içinde etkinlikte kullanılan malzemelerin Alanya Kültür Merkezi salonlarından alınması ve taşınması gerekir. Malzemelerin kaybolmasından yada hasara uğramasından AKM sorumlu değildir.

10. Etkinliğin biletli ya da ücretli olması halinde bilet satışı, kontrolü ve diğer hizmetleri için bulundurulması gerekli elemanlar etkinliği düzenleyen kuruluşa aittir.

11. Salon seyirci yerleşim düzeninin ilave sandalyelerle takviye edilmesi giriş çıkış ve acil durumlar için sakıncalı bulunduğundan salon koltuk sayısı kadar izleyici alınacaktır. Salon Düzeninde AKM yetkililerinin bilgisi haricinde bir değişiklik yapılamaz ve salon demirbaş malzemeleri salon dışına çıkarılamaz.

12. Salonların, duvar, kapı, tavan ve pencerelerine hiçbir şey yapıştırılamaz ve çakılamaz. Branda, afiş, pankartlar salon görevlileri eşliğinde etkinlik sahiplerince asılmalıdır.

13. Salon tahsisi yapılan kişi ve kuruluşlar izin aldıkları faaliyetin kapsamı dışında herhangi bir faaliyet ve gösteride bulunamazlar. Faaliyeti tertip eden kuruluş yürürlükteki kanunlara bağdaşmayan faaliyetlerden sorumludur.

14. Alanya Kültür Merkezinde İlgili Mevzuat gereği (Salon, fuaye, çalışma odaları v.b.) sigara içmek yasaktır. Etkinlik süresince bu hususa uyulması konusunda gerekli tedbirler kullanıcı tarafından alınacaktır. Bu hususta AKM’nin olası zararlarını kullanıcı tazmin eder.

15. Faaliyet esnasında salonun ve fuaye bölümünün giriş ve çıkış emniyet kontrolü tahsis yapılan kişi ve kuruluş tarafından sağlanacaktır.

16. Programda yapılacak değişiklik için en az bir (1) hafta önce AKM yetkililerine bilgi vermeli ve değişiklik konusunda onay almalıdır. Aksi takdirde kullanım ücreti tahsil edilmiş olması halinde bu bedel iade edilmez.

İş bu şartlar ALANYA KÜLTÜR MERKEZİ ile salondan yararlanacak özel / resmi kuruluş arasında sözleşme olarak kabul ve beyan edilir. Faaliyetin tertibinden sorumlu kişi bu şartlarda geçen çalışma esaslarını imza etmek suretiyle kabul etmiş sayılır.