Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

KOCAOĞLANLI MAH. 216 ADA 1 PARSEL, 217 ADA 1 PARSEL MERA/YAYLAK/KIŞLAK/UMUMA AİT ÇAYIR VE OTLAK ALANLARI TAHSİS ASKI İLANI

28.10.2022 08:58:00


T.C.

ANTALYA VALİLİĞİ
İl Tanın ve Orman Müdürlüğü

İL MERA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
TAHSİS ASKI CETVELİ İLANI

Antalya İli, Alanya İlçesi Kocaoğlanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mera/ yaylak/ kışlak/ umuma ait çayır ve otlak alanlarının 4342 Sayılı Mera Kanunu’nun 9. maddesi hükümlerine göre yapılan tespit ve tahdit çalışma sonuçları ile Komisyonumuzun, Mera Kanunu’nun 11. maddesine göre yapmış olduğu çalışmalarının sonuçlarına göre 388,68 dekar yaylağın Antalya İli, Alanya İlçesi Kocaoğlanlı Mahallesine Komisyonumuzun 12/08/2022 tarih ve 2022/12-6 sayılı kararı ve Valilik Makamının 16/08/2022 tarihli olurları ile, Mera Kanunu’nun 12. maddesine göre tahsis edilmiştir. Bununla ilgili bilgi ve belgeleri bildirir tutanaklar ile tahsisi yapılan taşınmazların sınırları kroki ve haritalarında gösterilmiştir.

İlan edilen belgelerin incelenerek, taşınmaz mallar üzerinde itirazı olanlar ile tahsiste hata olduğunu idda edenlerin, ilan müddeti olan 28/10/2022 ile 27/11/2022 tarihleri arasında Kadastro Mahkemelerine / Asliye Hukuk Mahkemelerine itirazda bulunulması, itirazda bulunulmadığı takdirde tahsis çalışmaları sonuçlarının kesinleştirileceği,

    4342 Sayılı Mera Kanununun 13. maddesi uyarınca ilan olunur.

Güller Pınarı Mah. İzzet Azakoğlu Cad. No:58 Alanya/Antalya Adresinde Alanya Belediye Binası 2. Katında Askıya Çıkartılmıştır.