Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Meclis toplantı tutanağı

Meclis toplantı tutanağı

Dönem / Tipi 2014 / OLAĞAN
Tarih ve Saati 01.07.2014 14:00:00
Birleşimi 1
Oturumu 1
Toplantı Yeri Belediye Meclis Salonu
Meclis Başkanı Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL
Divan Katibi Garip KODAL
Divan Katibi Mustafa TOKSÖZ

01 TEMMUZ 2014 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI DIR. 


Belediye Meclisinin 01 TEMMUZ 2014 günlü olağan toplantısında alınan kararlara ait toplantı tutanağıdır.  


5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 01 TEMMUZ 2014 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclisi toplantı salonunda, Belediye Başkanı Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL başkanlığında toplandı.


Başkan Adem Murat YÜCEL, toplantıyı açmadan önce kısa bir açıklamada bulundu. Açıklamasında toplantıya katılımınızdan dolayı tüm meclis üyelerine, katılımcılara ve basın mensuplarına teşriflerinden dolayı teşekkür etti. Öncelikle içersinde bulunduğumuz mubarek Ramazan Şerif ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, bugünki kutlanacak olan kapotaj bayramınıda hepinizin huzurunda kutluyorum, saat 17.30’da yapılacak bayrama davat ediyorum dedi. 


Başkanlık Divanı yerlerini aldılar ve Başkanlıkça yoklama yapılarak tutanaklara geçirildi. Yapılan yoklama;


Üyelerden; Zihni ASİLTÜRK, Fahri BAYSAL, Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Mehmet Ali TEKİN, Hasan BASAR, Adem ER, Ali UĞUR, Hasan ÖZDEMİR, Garip KODAL, Kerim BAŞKAPTAN, Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, Arif TOK, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Erol FAZLOĞLU, Yusuf HASTÜRK,  Ertuğrul AKAY, Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS, Erdoğan TOKTAŞ, Nefise DEVELİOĞLU, Eray ERDEM’in toplantıya iştirak ettikleri görüldü.


Üyelerden Emin HATİPOĞLU toplantıya iştirak etmediği görüldü.


Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL,  gündeme geçmeden önce gündem maddelerine eklemek istediğiniz bir konu var mı? diye sordu. Parti gruplarından bir önerinin olmadığı ifade edildikten sonra Başkanlıkça birimlerimize ait gündeme alınması gereken üç ayrı konunun olduğu ifade edildikten sonra gündeme alınması teklif edilen hususlar okundu.

Teklif edilen hususlar: 

1- Plan ve Proje Müdürlüğünün imar planı tadilat talebini içeren yazıları.

     Plan ve Proje Md.lüğünün yazıları; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Alanya ilçesine bağlı mülga Avsallar beldesine ait Turizm alanı dışını kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyon işleminin yapılması ile ilgili Avsallar Belediye meclisinin almış olduğu 24.12.2013 tarih ve 44 nolu kararı ve Alanya Belediye Meclisinin 04.02.2014 tarih ve 57 nolu kararıyla tasdik edilen planlara askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi talebi. 

2- Belediyemiz Özel Kalem Md.lüğünün, Alanya’nın kardeşşehirlerinden gelen davatler üzerine aşağıda detayları verilen seyahatlere katılacak Belediye Meclis üyelerinin gidiş-dönüş yol masraflarının Belediye bütçesinden karşılanması yönündeki yazıları;


1- Almanya’daki kardeş şehrimiz Gladbeck’e 5-7 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacak Geleneksel 

     Elma Festivaline katılmak üzere Belediye Meclis üyelerinden Garip KODAL, Gökhan   

     SİPAHİOĞLU ve Arif TOK’un katılması,


2- Avusturya’daki kardeş şehrimiz Schwechat’a 28-31 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacak olan şehir festivaline katılmak üzere Belediye Meclis üyelerinden Hasan ÖZDEMİR, Mustafa ARAS ve Şükrü CİMRİN’in katılmaları. 

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Oba Mah. 225 ada’da 2168 m2. park alanının engelsiz park yapılması amacı ile Engelsiz Perspektif Engellilere Yardım Derneği tarafından park       alanının kendilerine tahsisi talebi. 

  

Başkanlıkça okutulan Belediyemiz birimlerine ait bu üç ayrı maddenin gündeme alınması oya sunuldu. Oybirliği ile gündeme alınmasına karar verildikten sonra diğer gündem maddelerinin müzakeresine geçildi. 


GÜNDEMİN 1.MADDESİ

1- Bütçe Komisyonunca karara bağlanan hususları içeren raporun görüşülmesi.


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU KARARI


TOPLANTI TARİHİ : 24/06/2014

TOPLANTI SAATİ : 10:00

KARAR NO : 07


Komisyonumuz 24/06/2014 tarihinde toplanarak gündemindeki konularla ilgili aşağıdaki kararları almıştır. Meclisimizin takdirlerine arz olunur. 24/06/2014


MADDE : 1

İlçemiz Konaklı Mahallesi, 864,48 m2 miktarındaki 500 ada, 2 parselde bulunan 65,70 m2  Belediye hissesinin diğer hissedara satılması hususu  Komisyonumuzca  görüşülmüş olup;  İlçemiz Konaklı Mahallesi, 864,48 m2 miktarındaki 500 ada, 2 parselde bulunan 65,70 m2  Belediye hissesinin diğer hissedara satılması oybirliği ile uygun görülmüştür.               


MADDE : 2

İlçemiz Mahmutlar Mahallesi, 2.872,00  m2 miktarındaki 2591  parselde bulunan 359,00 m2  Belediye hissesinin diğer hissedarlara satılması hususu Komisyonumuzca  görüşülmüş olup;  İlçemiz Mahmutlar Mahallesi, 2.872,00  m2 miktarındaki 2591  parselde bulunan 359,00 m2  Belediye hissesinin diğer hissedarlara hisseleri oranında satılması oybirliği ile uygun görülmüştür.


MADDE : 3

İlçemiz Çıplaklı Mahallesi, 500,00 m2 miktarındaki 176 ada 7 parselde bulunan 47,99  m2 belediye hissesinin diğer hissedarlara satılması hususu Komisyonumuzca görüşülmüş olup; İlçemiz Çıplaklı Mahallesi, 500,00 m2 miktarındaki 176 ada 7 parselde bulunan 47,99  m2 belediye hissesinin diğer hissedarlara hisseleri oranında satılması oybirliği ile uygun görülmüştür.


MADDE : 4

İlçemiz Kargıcak Mahallesi, 868,00 m2 miktarındaki 617 ada, 11 parselde bulunan 631,83 m2  Belediye hissesinin diğer hissedara satılması hususu Komisyonumuzca görüşülmüş olup; İlçemiz Kargıcak Mahallesi, 868,00 m2 miktarındaki 617 ada, 11 parselde bulunan 631,83 m2  Belediye hissesinin, Belediyemiz tarafından değerlendirilebilecek  büyüklükte olması nedeniyle satışı oybirliği ile uygun görülmemiştir.


MADDE : 5

Alanya Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi’ nin, Alanya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde iken kendilerine tahsis edilen 07 NKH 50 plakalı aracın, çevre sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, aşılama hizmetleri, aile hekimliği hizmetleri gibi hizmetlerin yürütülmesinde kullanılmak üzere tekrar kendilerine tahsis edilmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup; Belediyemize ait 07 NKH 50 plakalı aracın, çevre sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, aşılama hizmetleri, aile hekimliği hizmetleri gibi hizmetlerin yürütülmesinde kullanılması ve bütün masraflarının Alanya Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından karşılanması şartıyla, protokol yapılarak Alanya Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi’ ne tahsis edilmesi oybirliği ile uygun görülmüştür.


MADDE : 6

Sağlık Bakanlığı Alanya Devlet Hastanesi’ nin, Alanya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından kendilerine tahsis edilen 07 NKH 48 plakalı aracın, Türkler Mahallesinde hizmet verdikleri Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastaların servis aracı olarak kullanılmak  üzere tekrar kendilerine tahsis edilmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup: Belediyemize ait 07 NKH 48 plakalı aracın, Türkler Mahallesinde hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastaların servis aracı olarak kullanılması ve  bütün masraflarının Sağlık Bakanlığı Alanya Devlet Hastanesi tarafından karşılanması şartıyla, protokol yapılarak Sağlık Bakanlığı Alanya Devlet Hastanesi’ ne tahsis edilmesi oybirliği ile uygun görülmüştür.


MADDE : 7

Alanya Kaymakamlığı’ nın, Belediyemize ait 07 HGH 77 plakalı Audi marka araç ile 07 NGM 88 plakalı Haojin marka motosikletin  makam hizmetlerinde kullanılmak üzere Kaymakamlık makamına tahsis edilmesi  ile ilgili talebi komisyonumuzca görüşülmüş olup; Belediyemize ait 07 HGH 77 plakalı Audi marka araç ile 07 NGM 88 plakalı Haojin marka motosikletin  makam hizmetlerinde kullanılması ve bütün masraflarının Alanya Kaymakamlığı tarafından karşılanması şartıyla, protokol yapılarak Alanya Kaymakamlığı’ na tahsis edilmesi oybirliği ile uygun görülmüştür.


MADDE : 8

Deniz – Han Turizm Tic. Ve A.Ş.’ nin, belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Kanuni marka RS125 Model 013020063 şase numaralı 1 adet motosikleti, Belediyemize bağışlama talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup; Deniz – Han Turizm Tic. Ve A.Ş.’ nin, belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Kanuni marka RS125 Model 013020063 şase numaralı 1 adet motosikleti, Belediyemize bağışlama talebi oybirliği ile uygun görülmüştür. 


MADDE : 9

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün, emlak beyan değeri yazılarının verilmesi sırasında her bir parsel için 10,00 TL, emlak bildirimlerinde beyanname başına 10,00 TL ve dosyada bulunan evraklardan istenilen suretler için 10,00 TL basılı evrak bedeli alınması ile ilgili talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup; emlak beyan değeri yazılarının verilmesi sırasında her bir parsel için 20,00 TL, emlak bildirimlerinde beyanname başına 20,00 TL ve dosyada bulunan evraklardan istenilen suretler için 20,00 TL basılı evrak bedeli alınması ve bu ücretlerin 2014 yılı ücret tarifesine eklenmesi, Komisyon üyelerinden Mustafa ARAS’ ın, belirlenen ücretlerin yüksek olduğu şerhi ile çekimser oy kullanması, Alper BİRER’ in, emlak beyan değeri yazılarının verilmesi 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununun “bilgi verme yükümlülüğü” başlıklı 5. Maddesinde “Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.” hükmü gereği ücretsiz olarak yapmak zorundadır. 


Emlak bildirimleri için beyanname verme Anayasanın 73. Maddesinde yer alan vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı amir hükmü gereğince her ne ad altında olursa olsun, bu yükümlülüklerin kanunla konulması, değiştirilmesi ve kaldırılması gerektiği için beyanname başına ücret alınamayacağı, konu ile ilgili Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden yazılı görüş alınarak hareket edilmesi gerektiği şerhi ile ret oyu kullanması sonucu, diğer üyelerin kabul oyu ile oyçokluğu ile uygun görülmüştür.


MADDE : 10

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü  tarafından çöp toplama ve taşıma hizmetleri verilen, konut/mesken harici, evsel katı atık miktarları yüksek olan, Belediyemize araç, akaryakıt ve personel maliyetleri yükü getiren, turistik ve ticari faaliyetlerde bulunan işletmelerden, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesi gereği  çöp toplama ve taşıma bedeli alınması için ücret tarifesi belirlenmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup;  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü  tarafından çöp toplama ve taşıma hizmetleri verilen, konut/mesken harici, evsel katı atık miktarları yüksek olan, Belediyemize araç, akaryakıt ve personel maliyetleri yükü getiren, turistik ve ticari faaliyetlerde bulunan işletmelerden, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesi gereği aşağıda belirlenen ücret tarifesine göre  çöp toplama ve taşıma ücreti alınması, belirlenen ücret tarifesinin 2014 yılı ücret tarifesine eklenmesi,  Komisyon üyelerinden Mustafa ARAS’ ın, belirlenen ücretlerin yüksek olduğu, ücretin turistik ve ticari faaliyetlerde bulunan işletmelerden alınıp, konut/meskenlerden alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu  şerhi ile çekimser oy kullanması, Alper BİRER’ in, Belediyelerin kanunla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak yapılacak hizmetler için ücret tarifesi belirleyebileceği, kendisine kanunla verilen ve yerine getirilmesi zorunlu görevler için ücret belirleyemeyeceği, çöplerin toplanmasının ve taşınmasının Belediyelerin asli görevi olduğu, konu ile ilgili Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden yazılı görüş alınarak hareket edilmesi gerektiği şerhi ile ret oyu kullanması sonucu, diğer üyelerin kabul oyu ile oy çokluğu ile uygun görülmüştür.


ÇÖP TOPLAMA VE TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ


a)- 1,2 yıldızlı otellerden, apart otel ve pansiyonlardan yatak başına yıllık :      20,00 TL

b)- 3,4,5 yıldızlı otellerden yatak başına yıllık :      30,00 TL

c)- Limanlardan yıllık : 5.000,00 TL

d)- Bankalardan yıllık : 1.000,00 TL

e)- Akaryakıt istasyonlarından yıllık :    500,00 TL

f)- Disco, bar, restaurant, hal yazıhaneleri ve AVM’ lerin m2 sinden yıllık :        2,00 TL

g)- Turistik ve ticari faaliyette bulunan diğer işletmelerin m2 sinden yıllık :        1,00 TL


MADDE : 11

Sınırlı Sorumlu 197 nolu Alanya Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ nin, Belediyemiz ile Kooperatifleri arasında 15.07.2013 tarihinde imzalanan protokol ile Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen 07 HIJ 33 plakalı Fıat Doblo marka aracı Belediyemize bağışlama talebi ile ilgili alınan 12.06.2014 tarih ve 950 nolu Encümen Kararı Komisyonumuzca görüşülmüş olup; Sınırlı Sorumlu 197 nolu Alanya Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ nin, Belediyemiz ile Kooperatifleri arasında 15.07.2013 tarihinde imzalanan protokol ile Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen 07 HIJ 33 plakalı Fıat Doblo marka aracı Belediyemize bağışlama talebi ve  söz konusu taleple ilgili alınan12.06.2014 tarih ve 950 nolu Encümen Kararının onaylanması oybirliği ile uygun görülmüştür.

MADDE : 12

Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Mahmutlar PTT Merkez Müdürlüğünün, Demirtaş Mahallesine açılacak olan PTT şubesi için en az 5 (beş) yıllığına bedelsiz olarak yer tahsis edilmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup; mevcut eski belediye hizmet binasının bir odasının PTT şubesi olarak hizmet verilmesi şartıyla ücretsiz olarak 5 (beş) yıl süre ile Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Mahmutlar PTT Merkez Müdürlüğüne tahsis edilmesi oybirliği ile uygun görülmüştür.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.06.2014 tarih, 07 nolu Kararının 1.maddesinde yer alan husus:

      MADDE : 1- İlçemiz Konaklı Mah. 864,48 m2. miktarındaki 500 ada, 2 parselde bulunan 65,70 m2.miktarındaki Belediye hissesinin diğer hissedara satılması hususu oybirliği ile uygun görülmüştür.


Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL, okunan Bütçe Komisyonu Kararının 1.maddesinde yer alan husus üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, konu oya sunuldu.


Yapılan oylamada; 864,48 m2. miktarındaki Konaklı Mah.500 ada, 2 parselde bulunan 65,70 m2.miktarındaki Belediye hissesinin diğer hissedara satışının uygun olduğu yönündeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.


Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.06.2014 tarih, 07 nolu Kararının 2.maddesinde yer alan husus:

MADDE : 2- İlçemiz Mahmutlar Mahallesi, 2.872,00  m2 miktarındaki 2591  parselde bulunan 359,00 m2  Belediye hissesinin diğer hissedarlara hisseleri oranında satılması oybirliği ile uygun görülmüştür.


Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL, okunan Bütçe Komisyonu Kararının 2.maddesinde yer alan husus üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sorduğunda üyelerden Kerim BAŞKAPTAN söz alarak, başkanım komisyon kararına katılıyoruz ama bir konuyu da belirtmek istiyoruz, bundan sonra satış yapılacak olan yerler ile alakalı yüzde oranı belirlenmesi ile alakalı genelde bir karar vardı. Eğer geldilerinin araştırıldığı takdirde bu mümkün ise ifraz şartını sağlayabilecek olan yerlerde belediyenin müstakil imar parseli çıkartılması daha uygun olacaktır dedi. 


Madde üzerinde başkaca söz alan olmadığı görülmekle konu başkanlıkça oya sunuldu. 


Yapılan oylamada; İlçemiz Mahmutlar Mahallesi, 2.872,00  m2 miktarındaki 2591  parselde bulunan 359,00 m2  Belediye hissesinin diğer hissedarlara hisseleri oranında satılması oybirliği ile uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne öybirliği ile karar verildi.


Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.06.2014 tarih, 07 nolu Kararının 3.maddesinde yer alan husus:

MADDE : 3- İlçemiz Çıplaklı Mahallesi, 500,00 m2 miktarındaki 176 ada 7 parselde bulunan 47,99  m2 belediye hissesinin diğer hissedarlara satılması hususu Komisyonumuzca görüşülmüş olup; İlçemiz Çıplaklı Mahallesi, 500,00 m2 miktarındaki 176 ada 7 parselde bulunan 47,99  m2 belediye hissesinin diğer hissedarlara hisseleri oranında satılması oybirliği ile uygun görülmüştür.


Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL, okunan Bütçe Komisyonu Kararının 3.maddesinde yer alan husus üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, konu oya sunuldu.


Yapılan oylamada; Çıplaklı Mahallesi, 500,00 m2 miktarındaki 176 ada 7 parselde bulunan 47,99  m2 belediye hissesinin diğer hissedarlara hisseleri oranında satılması uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.


Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.06.2014 tarih, 07 nolu Kararının 4.maddesinde yer alan husus:

MADDE : 4- İlçemiz Kargıcak Mahallesi, 868,00 m2 miktarındaki 617 ada, 11 parselde bulunan 631,83 m2  Belediye hissesinin diğer hissedara satılması hususu Komisyonumuzca görüşülmüş olup; İlçemiz Kargıcak Mahallesi, 868,00 m2 miktarındaki 617 ada, 11 parselde bulunan 631,83 m2  Belediye hissesinin, Belediyemiz tarafından değerlendirilebilecek  büyüklükte olması nedeniyle satışı oybirliği ile uygun görülmemiştir.


Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL, okunan Bütçe Komisyonu Kararının 4.maddesinde yer alan husus üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, konu oya sunuldu.


Yapılan oylamada; Kargıcak Mah. 617 ada, 11 parselde bulunan 631,83  m2.miktarındaki Belediye hissesinin Belediyemiz tarafından değerlendirilebilecek büyüklükte olması nedeniyle satışı oybirliği ile uygun görülmemiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.Bu madde oylandıktan sonra üyelerden Erkan DEMİRCİ söz aldı. Kargıcakta minumum ifraz şartı 500 m2., bu satışı talep edilen miktar müstakil bir parsel, aslında müstakil bir Belediye parseli olabilecekmiş, en azından bundan sonraki imar uygulamalarımızda karar alırken ifraz şartının üstündeki Belediye hissesi çıkan durumlarda, Belediyenin müstakil parsel alması durumunda biraz daha dikkatli olunursa, en azından kamuyu zarara uğratmamış oluruz dedi. 


Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.06.2014 tarih, 07 nolu Kararının 5.maddesinde yer alan husus:

MADDE : 5-Alanya Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi’ nin, Alanya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde iken kendilerine tahsis edilen 07 NKH 50 plakalı aracın, çevre sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, aşılama hizmetleri, aile hekimliği hizmetleri gibi hizmetlerin yürütülmesinde kullanılmak üzere tekrar kendilerine tahsis edilmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup; Belediyemize ait 07 NKH 50 plakalı aracın, çevre sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, aşılama hizmetleri, aile hekimliği hizmetleri gibi hizmetlerin yürütülmesinde kullanılması ve bütün masraflarının Alanya Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından karşılanması şartıyla, protokol yapılarak Alanya Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi’ ne tahsis edilmesi oybirliği ile uygun görülmüştür.


Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL, arkadaşlar ben bu konu ile ilgili size kısaca bilgi vermek istiyorum diyerek sözlerine şöyle devam etti. Biliyorsunuz Köylere Hizmet Götürme Birliğinden Kaymakamlığın nezdinde, bunlar Belediyemize geçti. Bu araçların kullanılan kuruluşlarda devam etmesi için oylama yapmak zorundayız dedi ve oya sundu. 


Yapılan oylamada; Belediyemize ait 07 NKH 50 plakalı aracın çevre sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, aşılama hizmetleri, aile hekimliği hizmetleri gibi hizmetlerin yürütülmesinde kullanılması ve bütün masraflarının Alanya Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından karşılanması şartıyla, protokol yapılarak Alanya Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezine tahsis edilmesi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.06.2014 tarih, 07 nolu Kararının 6.maddesinde yer alan husus:


MADDE : 6- Sağlık Bakanlığı Alanya Devlet Hastanesi’ nin, Alanya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından kendilerine tahsis edilen 07 NKH 48 plakalı aracın, Türkler Mahallesinde hizmet verdikleri Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastaların servis aracı olarak kullanılmak  üzere tekrar kendilerine tahsis edilmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup: Belediyemize ait 07 NKH 48 plakalı aracın, Türkler Mahallesinde hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastaların servis aracı olarak kullanılması ve  bütün masraflarının Sağlık Bakanlığı Alanya Devlet Hastanesi tarafından karşılanması şartıyla, protokol yapılarak Sağlık Bakanlığı Alanya Devlet Hastanesi’ ne tahsis edilmesi oybirliği ile uygun görülmüştür.


Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL, okunan Bütçe Komisyonu Kararının 6.maddesinde yer alan husus üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, konu oya sunuldu.


Yapılan oylamada; Belediyemize ait 07 NKH 48 plakalı aracın, Türkler Mahallesinde hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastaların servis aracı olarak kullanılması ve bütün masraflarının Sağlık Bakanlığı Alanya Devlet Hastanesi tarafından karşılanması şartıyla, protokol yapılarak Alanya Devlet Hastanesine tahsis edilmesi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.


Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.06.2014 tarih, 07 nolu Kararının 7.maddesinde yer alan husus: 

MADDE : 7- Alanya Kaymakamlığı’ nın, Belediyemize ait 07 HGH 77 plakalı Audi marka araç ile 07 NGM 88 plakalı Haojin marka motosikletin  makam hizmetlerinde kullanılmak üzere Kaymakamlık makamına tahsis edilmesi  ile ilgili talebi komisyonumuzca görüşülmüş olup; Belediyemize ait 07 HGH 77 plakalı Audi marka araç ile 07 NGM 88 plakalı Haojin marka motosikletin  makam hizmetlerinde kullanılması ve bütün masraflarının Alanya Kaymakamlığı tarafından karşılanması şartıyla, protokol yapılarak Alanya Kaymakamlığı’ na tahsis edilmesi oybirliği ile uygun görülmüştür.


Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL, okunan Bütçe Komisyonu Kararının 7.maddesinde yer alan husus üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, konu oya sunuldu.


Yapılan oylamada; Belediyemize ait 07 NGH 77 plakalı Audi marka araç ile 07 NGM 88 plakalı Haojin marka motosikletin makam hizmetlerinde kullanılması ve bütün masraflarının Alanya Kaymakamlığı tarafından karşılanması şartıyla, protokol yapılarak Alanya Kaymakamlığına tahsis edilmesi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararın kabulüne oybirliği ile karar verildi.


Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.06.2014 tarih, 07 nolu Kararının 8.maddesinde yer alan husus:

MADDE : 8- Deniz – Han Turizm Tic. Ve A.Ş.’ nin, belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Kanuni marka RS125 Model 013020063 şase numaralı 1 adet motosikleti, Belediyemize bağışlama talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup; Deniz – Han Turizm Tic. Ve A.Ş.’ nin, belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Kanuni marka RS125 Model 013020063 şase numaralı 1 adet motosikleti, Belediyemize bağışlama talebi oybirliği ile uygun görülmüştür. 


Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL, okunan Bütçe Komisyonu Kararının 8.maddesinde yer alan husus üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, konu oya sunuldu.


Yapılan oylamada; Deniz – Han Turizm Tic. Ve A.Ş.’nin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Kanuni marka RS 125 model 013020063 şase numaralı 1 adet motosikleti Belediyemize bağışlama talebi uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.


Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.06.2014 tarih, 07 nolu Kararının 9.maddesinde yer alan husus:


MADDE : 9 -Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün, emlak beyan değeri yazılarının verilmesi sırasında her bir parsel için 10,00 TL, emlak bildirimlerinde beyanname başına 10,00 TL ve dosyada bulunan evraklardan istenilen suretler için 10,00 TL basılı evrak bedeli alınması ile ilgili talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup; emlak beyan değeri yazılarının verilmesi sırasında her bir parsel için 20,00 TL, emlak bildirimlerinde beyanname başına 20,00 TL ve dosyada bulunan evraklardan istenilen suretler için 20,00 TL basılı evrak bedeli alınması ve bu ücretlerin 2014 yılı ücret tarifesine eklenmesi, Komisyon üyelerinden Mustafa ARAS’ ın, belirlenen ücretlerin yüksek olduğu şerhi ile çekimser oy kullanması, Alper BİRER’ in, emlak beyan değeri yazılarının verilmesi 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununun “bilgi verme yükümlülüğü” başlıklı 5. Maddesinde “Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.” hükmü gereği ücretsiz olarak yapmak zorundadır. Emlak bildirimleri için beyanname verme Anayasanın 73. Maddesinde yer alan vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı amir hükmü gereğince her ne ad altında olursa olsun, bu yükümlülüklerin kanunla konulması, değiştirilmesi ve kaldırılması gerektiği için beyanname başına ücret alınamayacağı, konu ile ilgili Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden yazılı görüş alınarak hareket edilmesi gerektiği şerhi ile ret oyu kullanması sonucu, diğer üyelerin kabul oyu ile oyçokluğu ile uygun görülmüştür.


Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL, okunan Bütçe Komisyonu Kararının 9.maddesinde yer alan husus üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sorduğunda üyelerden Kerim BAŞKAPTAN söz alarak biz komisyon kararında Alper beyin belirttiği hususlar doğrultusunda düzeltilme yapılarak (yani: daha önceki uygulamalar çerçevesinde ücret alınmadan devam etmesi şekliyle)  bu işin onaylanmasını istiyoruz, değilse oyumuz RED olacaktır dedi.


Üyelerden Erdoğan TOKTAŞ söz alarak Belediye gelirleri Belediye Kanunununda sayılmıştır. Gerek Belediye Kanununda, gerekse diğer özel kanunlarda sayılanlar arasında bu şekilde bir değerlendirme yoktur, vergi, resim harcı ve katılma payı da dahil olmak üzere yasa ile düzenlendiği, belediye meclislerinin sadece yasa ile düzenlenen bu vergi ve resim ve harçlar üzerinden tarifesini belirleyeceği bilinmektedir. Belediye meclisinin kendi başına vatandaşa bir yükümlülük koyacak şekilde uygulama yapamayacağını düşünüyoruz. Vatandaş kendi emlağına ilişkin beyannamenin örneğini alırken bunun için hiçbir ücret ödemesi gerekmediğini düşünüyoruz, buna yasal olarak imkan bulunmadığını değerlendiriyoruz, bu sebeplede biz ÇEKİMSER kalacağız dedi.

 

Üyelerden Mustafa TUNA söz alarak burada bir düzeltme yapmamız lazım. Beyanname verilirken herhangi bir bedel alınmayacak, aynı şekilde emlak beyan değeri talep edildiği zaman bedel alınacak ve Başkanın söylediği şekilde uygun görüyoruz dedi. 


Madde üzerinde başkaca  söz alan olmadığı görülmekle, Başkan Adem Murat YÜCEL, Mustafa beyin düzeltme talebi de göz önünde bulundurularak emlak beyan değeri yazılarının verilmesi sırasında her bir parsel için 20,00 TL, emlak bildirimlerinde beyanname başına 20,00 TL ve dosyada bulunan evraklardan istenilen suretler için 20,00 TL basılı evrak bedeli alınması şeklinde oyçokluğu ile alınan Bütçe Komisyonu Kararının, Emlak Beyan Değeri yazılarının verilmesi sırasında her parsel için 20.00.-TL. basılı evrak bedeli alınması şeklinde düzeltilmesi ve bu ücretin 2014 yılı ücret tarifesine eklenmesi şeklinde oya sundu.


Yapılan oylamada; Teklif edilen düzeltme talebi doğrultusunda, emlak beyan değeri yazılarının verilmesi sırasında her bir parsel için 20,00 TL. basılı evrak bedeli alınması şeklinde düzeltilerek kabulü ve bu ücretin 2014 yılı ücret tarifesine eklenmesine üyelerden; Kerim BAŞKAPTAN, Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, Arif TOK, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Erol FAZLOĞLU, Yusuf HASTÜRK,  Ertuğrul AKAY’ın RED,


Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS, Erdoğan TOKTAŞ, Nefise DEVELİOĞLU, Eray ERDEM’in ÇEKİMSER,


Zihni ASİLTÜRK, Fahri BAYSAL, Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Mehmet Ali TEKİN, Hasan BASAR, Adem ER, Ali UĞUR, Hasan ÖZDEMİR, Garip KODAL’ın oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.


Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.06.2014 tarih, 07 nolu Kararının 10.maddesinde yer alan husus:

MADDE : 10- Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü  tarafından çöp toplama ve taşıma hizmetleri verilen, konut/mesken harici, evsel katı atık miktarları yüksek olan, Belediyemize araç, akaryakıt ve personel maliyetleri yükü getiren, turistik ve ticari faaliyetlerde bulunan işletmelerden, 


2872 sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesi gereği  çöp toplama ve taşıma bedeli alınması için ücret tarifesi belirlenmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup;  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü  tarafından çöp toplama ve taşıma hizmetleri verilen, konut/mesken harici, evsel katı atık miktarları yüksek olan, Belediyemize araç, akaryakıt ve personel maliyetleri yükü getiren, turistik ve ticari faaliyetlerde bulunan işletmelerden, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesi gereği aşağıda belirlenen ücret tarifesine göre  çöp toplama ve taşıma ücreti alınması, belirlenen ücret tarifesinin 2014 yılı ücret tarifesine eklenmesi,  Komisyon üyelerinden Mustafa ARAS’ ın, belirlenen ücretlerin yüksek olduğu, ücretin turistik ve ticari faaliyetlerde bulunan işletmelerden alınıp, konut/meskenlerden alınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu  şerhi ile çekimser oy kullanması, Alper BİRER’ in, Belediyelerin kanunla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak yapılacak hizmetler için ücret tarifesi belirleyebileceği, kendisine kanunla verilen ve yerine getirilmesi zorunlu görevler için ücret belirleyemeyeceği, çöplerin toplanmasının ve taşınmasının Belediyelerin asli görevi olduğu, konu ile ilgili Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden yazılı görüş alınarak hareket edilmesi gerektiği şerhi ile ret oyu kullanması sonucu, diğer üyelerin kabul oyu ile oy çokluğu ile uygun görülmüştür.


ÇÖP TOPLAMA VE TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ


a)- 1,2 yıldızlı otellerden, apart otel ve pansiyonlardan yatak başına yıllık :      20,00 TL

b)- 3,4,5 yıldızlı otellerden yatak başına yıllık :      30,00 TL

c)- Limanlardan yıllık : 5.000,00 TL

d)- Bankalardan yıllık : 1.000,00 TL

e)- Akaryakıt istasyonlarından yıllık :    500,00 TL

f)- Disco, bar, restaurant, hal yazıhaneleri ve AVM’ lerin m2 sinden yıllık :        2,00 TL

g)- Turistik ve ticari faaliyette bulunan diğer işletmelerin m2 sinden yıllık :        1,00 TL

Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL, okunan Bütçe Komisyonu Kararının 10.maddesinde yer alan husus üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sorduğunda üyelerden Üyelerden Alper BİRER söz alarak belediyenin çöp toplama ve ücret talep edilmesinin kanunda yersiz olduğunu düşünüyoruz ve onun için biz Ak Parti grubu olarak kararımız RED olacaktır dedi.


Erdoğan TOKTAŞ söz alarak bu önerge ile Çevre Kanunun 11.maddesine atıfta bulunulmaktadır.Çevre Kanununun 11.maddesinin 13.fıkrasıdır bunun tam karşılığı. Burada belirtilen  Büyükşehir Belediyeleri veya Belediyeler katı atık bertaraf tesisi işletmek için ancak bir bedel talep edebilirler, hatta dikkatlice incelendiği zaman işte B.Şehir Belediyesi ve Belediyelere Katı Atık Bertaraf Tesisi kurma işletme görevi verilmiştir, bu katkının katı atık toplama bedeli olarak alınacağı şeklinde düzgün bir şekilde anlatılmıştır. Şuanda Alanya Belediyesininde Katı Atık Bertaraf Tesisi Kurma gibi bir yükümlülüğü olmadığı gibi bir çalışmasıda  yoktur. Bu Büyükşehir Belediyesinin görevine girmektedir. Onun için bu husus Çevre Kanunun 11.maddesinin 13.fıkrasına uymaz. Daha önceki Belediye zamanında katı atık bertaraf tesisi için katılma payı alındı, diğer bir yandan baktığımız zaman belediye gelirleri kanununun 44 mükerrer maddesinde Çevre Temizlik Vergisi tarifi yapılmıştır, nasıl ve neşekilde toplanacağı belirtilmiştir, tarifeler belirlenmiştir. Yani şuanda getirilmek istenen amacı atıkların toplanması ile ilgili olan konuya ilişkin Belediye gelirleri kanunun mükerrer 44.maddesinde hüküm vardır, çevre kanunun 11.maddesine bu husus girmez. Diğer taraftan 5393  sayılı Belediye Kanunun 59.maddesinde Belediye gelirleri sayılmıştır, burada bu şekilde bir gelirde sayılmamıştır. Bu hususun hukuken mümkün olmadığını düşündüğümüzden grup olarak bunun komisyona tekrar havalesini öneriyoruz, aksi durumda ÇEKİMSER kalacağız dedi. 

-11-

Üyelerden Mustafa TUNA söz alarak biz grup olarak Bütçe Komisyonunda belirlenen Çöp Toplama ve Taşıma Ücret Tarifesinin (g) fıkrasında turistik ve ticrai faaliyette bulunan diğer işletmelerin ödemesi gereken ücretin alınmamasını talep ediyoruz. Diğer Taraftan aynı tarifenin (d) maddesinde yer alan Bankalarndan yıllık alınacak olan 1.000,00.-TL., 7.500,00.-lira olarak arttırılmasını, (e) maddesinde yer alan Akaryakıt istasyonlarından yıllık 500,00.-TL. bedel biçilmiş, bunun 2.000,00.-TL.ye çıkarılmasını istiyoruz. Aynı tarifenin (f) maddesinde Disco, bar, AVM ve zincir marketlerin m2.sinden 2,00.-TL. yazılmış, biz bunun 10.00.-TL. olarak düzeltilmesini istiyoruz, aynı maddede yer alan Hal yazıhaneleri ve Restaurantların 2.00.-TL. olarak kalmasını istiyoruz. Özel Okullar burada gündeme gelmemiş ama geçmiş dönemlerde alındığı gibi özel okullardan 2.500,00.-TL. alınmasını istiyoruz. Bu konuyla ilgili komisyon kararında gerekli düzeltmelerin yapılarak oylamaya sunulmasını talep ediyoruz dedi.


Başkan Adem Murat YÜCEL açıklamada bulunarak, arkadaşlar ben bu konuda 1 ila 1,5 aydır çalışma yapıyorum, turizm dernek ve birlikleriyle aynı odanın içersinde ve komisyondada görüştük. Toplama ile ilgili gerçekten sıkıntılı bir durumdayız, neden çünkü bölgede 677 adet turizm tesislerimiz var, bunların biz su kullanmadıkları için bizlere herhangi bir katkıları yok, biz sadece çöpünü alıyoruz. Zaten meskenlerden Çevre Temizlik Vergisi olarak alınıyor, Bizim talebimiz şudur: Ben üç aylık gelirlerime baktığım zaman Çevre Temizlikle ilgili yıllık ortalama gelirimiz 2 ila 2,5 milyon gibi bir rakam. Ama maliyete baktığımız zamanda aylık bir milyon gider var, 5 yıldızlı bir otelin normalda bir kamyon günlük çöpü çıkıyor, bir tarafta meskenlerde oturanlardan parasını alacaksın, 5 yıldızlı bir otelden almayacaksın, böyle bir sistem yok, zaten onlarlada görüşmemizde hepsinin gönüllü bir şekilde hizmetlerin yerinde ve sağlıklı bir şekilde yapabilmemiz için kaynağa ihtiyacımız olduğunu söyledim, burada belediye gelirleri kanununda böyle bir hüküm olduğu için bende en azından bu paranın yarısını bâri toplayabilelim, amacımız o, diyerek,

Bütçe Komisyonunda oyçokluğu ile kabul edilen İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü  tarafından çöp toplama ve taşıma hizmetleri verilen, konut/mesken harici, evsel katı atık miktarları yüksek olan, Belediyemize araç, akaryakıt ve personel maliyetleri yükü getiren, turistik ve ticari faaliyetlerde bulunan işletmelerden, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesi gereği aşağıda belirlenen ücret tarifesine göre  çöp toplama ve taşıma ücreti alınması, belirlenen ücret tarifesinin 2014 yılı ücret tarifesine eklenmesi hususunu ve Mustafa beyin düzeltme talebini de göz önünde bulundururak oya sundu. 


Yapılan oylamada; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü  tarafından çöp toplama ve taşıma hizmetleri verilen, konut/mesken harici, evsel katı atık miktarları yüksek olan, Belediyemize araç, akaryakıt ve personel maliyetleri yükü getiren, turistik ve ticari faaliyetlerde bulunan işletmelerden, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesi gereği aşağıda belirlenen ücret tarifesine göre  çöp toplama ve taşıma ücreti alınması, belirlenen ücret tarifesinin 2014 yılı ücret tarifesine eklenmesi hususunun, teklif edilen düzeltme talebi doğrultusunda aşağıda yazılı olduğu şekliyle düzeltilerek kabulüne üyelerden; 


Kerim BAŞKAPTAN, Alper BİRER, Müzeyyen Gökçen NAZİFOĞLU, Mehmet ŞENLİ, Şükrü CİMRİN, Arif TOK, Ahmet BÜKÜŞ, Mustafa KEŞOĞLU, Erol FAZLOĞLU, Yusuf HASTÜRK,  Ertuğrul AKAY’ın RED,


Erkan DEMİRCİ, Gökhan SİPAHİOĞLU, Mehmet KURAL, Mustafa ARAS, Erdoğan TOKTAŞ, Nefise DEVELİOĞLU, Eray ERDEM’in ÇEKİMSER,


Zihni ASİLTÜRK, Fahri BAYSAL, Mehmet KULA, Mustafa TOKSÖZ, Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA, Tunahan KASAPOĞLU, Kerim ERTEKİN, Fatma Melike NAZİFOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK, Celal TAŞKIN, Mehmet Ali TEKİN, Hasan BASAR, Adem ER, Ali UĞUR, Hasan ÖZDEMİR, Garip KODAL’ın kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi. 

 

ÇÖP TOPLAMA VE TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ


a)- 1,2 yıldızlı otellerden, apart otel ve pansiyonlardan yatak başına yıllık :      20,00 TL

b)- 3,4,5 yıldızlı otellerden yatak başına yıllık :      30,00 TL

c)- Limanlardan yıllık : 5.000,00 TL

d)- Bankalardan yıllık : 7.500,00 TL

e)- Akaryakıt istasyonlarından yıllık : 2.000,00 TL

f)- Disco, bar ve AVM’ lerin m2 sinden yıllık :      10,00 TL

g)- Restaurant ve hal yazıhanelerin m2 sinden yıllık :        2,00 TL

h)- Özel Okullardan yıllık : 2.500,00 TL


Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.06.2014 tarih, 07 nolu Kararının 11.maddesinde yer alan husus:

MADDE : 11-Sınırlı Sorumlu 197 nolu Alanya Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ nin, Belediyemiz ile Kooperatifleri arasında 15.07.2013 tarihinde imzalanan protokol ile Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen 07 HIJ 33 plakalı Fıat Doblo marka aracı Belediyemize bağışlama talebi ile ilgili alınan 12.06.2014 tarih ve 950 nolu Encümen Kararı Komisyonumuzca görüşülmüş olup; Sınırlı Sorumlu 197 nolu Alanya Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ nin, Belediyemiz ile Kooperatifleri arasında 15.07.2013 tarihinde imzalanan protokol ile Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen 07 HIJ 33 plakalı Fıat Doblo marka aracı Belediyemize bağışlama talebi ve  söz konusu taleple ilgili alınan12.06.2014 tarih ve 950 nolu Encümen Kararının onaylanması oybirliği ile uygun görülmüştür.


Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL, okunan Bütçe Komisyonu Kararının 11.maddesinde yer alan husus üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, konu oya sunuldu.


Yapılan oylamada; Sınırlı Sorumlu 197 nolu Alanya Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ nin, Belediyemiz ile Kooperatifleri arasında 15.07.2013 tarihinde imzalanan protokol ile Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen 07 HIJ 33 plakalı Fıat Doblo marka aracı Belediyemize bağışlama talebi ve  söz konusu taleple ilgili alınan12.06.2014 tarih ve 950 nolu Encümen Kararının onaylanması oybirliği ile uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 


Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.06.2014 tarih, 07 nolu Kararının 12.maddesinde yer alan husus:


MADDE : 12- Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Mahmutlar PTT Merkez Müdürlüğünün, Demirtaş Mahallesine açılacak olan PTT şubesi için en az 5 (beş) yıllığına bedelsiz olarak yer tahsis edilmesi ile ilgili talebi Komisyonumuzca görüşülmüş olup; mevcut eski belediye hizmet binasının bir odasının PTT şubesi olarak hizmet verilmesi şartıyla ücretsiz olarak 5 (beş) yıl süre ile Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Mahmutlar PTT Merkez Müdürlüğüne tahsis edilmesi oybirliği ile uygun görülmüştür.

Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL, okunan Bütçe Komisyonu Kararının 12.maddesinde yer alan husus üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. 


Üyelerden Kerim BAŞKAPTAN söz alarak, başkanım benim öğrenmek istediğim bir- iki tane konu var. Birincisi Posta Telgraf  Teşkilatı A.Ş. diye geçiyor. Bildiğim kadarıyla bu özel bir şirket, özel şirketlere ücretsiz olarak belediye mülkünü tahsis edebiliyormuyuz ?. 


İkincisi benim bilebildiğim kadarıyla yine eğer bunda yanlışım varsa düzeltin ama elimdeki belgelerde o şekliyle geçiyor Demirtaş Belediyesinin hizmet binası şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesine ait durumda gözüküyor. Eğer böyle bir konu varsa bu konununda düzeltilmesi ile alakalı bir düzeltme yapmak istiyorum. Ama şunuda belirtmek istiyorum kesinlikle ve kesinlikle buradaki 23 tane köyü ve mevcut yeni mahallemizide içeren kısımda mutlaka PTT tahsilat ofisinin açılması gerekiyor, bununla alakalı bizim üzerimize düşen ne varsa ve ne yapılması gerekiyorsa bunu yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Sembolikte olsa tahsis edilecek yerle ilgili bir ücret alınması gerekir diye düşünüyoruz dedi.


Üyelerden Erdoğan TOKTAŞ söz alarak Sembolikte olsa tahsis edilecek yerle ilgili bir ücret almak zorundayız, onun için o bölümü düzelterek oylayalım dedi.


Başkan Adem Murat YÜCEL, Demirtaş Mah.de mevcut eski belediye hizmet binasının bir odasının PTT şubesi olarak hizmet verilmesi şartıyla ücretsiz olarak 5 (beş) yıl süre ile Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Mahmutlar PTT Merkez Müdürlüğüne tahsis edilmesi oybirliği ile uygun görülmüştür şeklindeki Bütçe Komisyonu kararının müzakeresi sırasında yapılan öneriler doğrultusunda, tahsisin bedelli olarak ve bedelinin de encümende belirlenerek  tahsis edilmesi şeklinde düzeltilerek  oya sundu. 


Yapılan oylamada; Demirtaş Mah.de mevcut eski belediye hizmet binasının bir odasının PTT şubesi olarak hizmet verilmesi şartıyla tahsis bedeli Belediye encümenince  belirlenerek 5 (beş) yıl süre ile Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Mahmutlar PTT Merkez Müdürlüğüne tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.


GÜNDEMİN 2.MADDESİ

2- İmar Komisyonunca karara bağlanan hususları içeren raporun görüşülmesi.


İmar Komisyonu Kararının 1. sırasında yer alana husus:


İMAR KOMİSYONU RAPORU: 

İmar Komisyonun 24.06.2014 tarih ve 2 sayılı kararınca Alanya İlçesi Şekerhane Mahallesi 254 ada 121 ve 95 parsellerdeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı talebi incelenmiş olup; her iki parseldeki eski yapıların yıkılarak birleştirilmek suretiyle yeni bir yapı yapılmasına yönelik hazırlanan plan değişikliği teklifi inşaat yoğunluğunun azalmasına ve bölgenin fiziki olarak yenilenmesine olanak sağladığından uygun görülmüştür.

Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL, okunan İmar Komisyonu Kararının 1.sırasında yer alan husus üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, konuyu oya sundu.


Yapılan oylamada; Şekerhane Mahallesi 254 ada 121 ve 95 parsellerdeki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı talebinin her iki parseldeki eski yapıların yıkılarak birleştirilmek suretiyle yeni bir yapı yapılmasına yönelik hazırlanan plan değişikliği teklifi inşaat yoğunluğunun azalmasına ve bölgenin fiziki olarak yenilenmesine olanak sağladığından uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği karar verildi. İmar Komisyonu Kararının 2.sırasında yer alana husus:

İMAR KOMİSYONU RAPORU: 

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin ; İmar Komisyonun 24.06.2014 tarih ve 3 sayılı kararınca Tepe Mahallesi 2456 ada ile 2457 nolu imar adaları arasındaki park alanında trafo yeri ayrılması için hazırlattıkları 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat talebi incelenmiş olup; dosya talep sahibi tarafından geri çekildiğinden karar alınmamıştır.


İmar Komisyonu Başkanı Melike NAZİFOĞLU, konunun gündemden düşmesi için bu maddenin meclisce oylanması lazım dedi ve Başkan Adem Murat YÜCEL bu maddeyi oya sundu. 


Yapılan oylamada; Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Tepe Mahallesi 2456 ada ile 2457 nolu imar adaları arasındaki park alanında trafo yeri ayrılması için hazırlattıkları 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat talebi dosyası, talep sahibi tarafından geri çekildiğinden karar alınmasına gerek bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.


İmar Komisyonu Kararının 3. sırasında yer alana husus:

İMAR KOMİSYONU RAPORU:

 Özel şahsın talebi gereği; İmar Komisyonun 24.06.2014 tarih ve 4 sayılı kararınca Alanya İlçesi Büyükhasbahçe  Mahallesi eski  149 ada 7 parsel, yeni 2627,2628,2629 nolu adalarda mağduriyeti giderecek şekilde plan tadilatı ve parselasyon plan yapılması talebinin geri çekilmesi nedeniyle karar alınmamıştır.


İmar Komisyonu Başkanı Melike NAZİFOĞLU, konunun gündemden düşmesi için bu maddenin meclisce oylanması lazım dedi ve Başkan Adem Murat YÜCEL bu maddeyi oya sundu. 


Yapılan oylamada; Alanya İlçesi Büyükhasbahçe  Mahallesi eski  149 ada 7 parsel, yeni 2627,2628,2629 nolu adalarda mağduriyeti giderecek şekilde plan tadilatı ve parselasyon plan yapılması talebi dosyası, talep sahibi tarafından geri çekildiğinden karar alınmasına gerek bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.


İmar Komisyonu Kararının 4.sırasında yer alana husus:

İMAR KOMİSYONU RAPORU:

Özel şahsın talebi gereği; İmar Komisyonunun 24.06.2014 tarih ve 6 sayılı kararınca Alanya İlçesi Saray  Mahallesi 380 ada 180 parsel ile ilgili daha önce alınan 08.06.1998 tarih ve 46 nolu Alanya Belediye Meclis kararının yeniden gözden geçirilmesine ilişkin talebi incelenmiş olup; 08/06/1998 tarih 2889 sayılı dilekçede belirtilen 380 ada 180 parselin kuzeyinde içinde  havuz bulunan alana karşılık arıtma tesis alanındaki  43 ada 151 parselin belediyeye terk edilmesine ilişkin koşul yerine getirilmediğinden talep uygun görülmemiştir.


Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL, okunan İmar Komisyonu Kararının 4.sırasında yer alan husus üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, konuyu oya sundu.


Yapılan oylamada; Saray Mah. 380 ada, 180 parselin kuzeyinde içinde  havuz bulunan alana karşılık arıtma tesis alanındaki  43 ada, 151 parselin belediyeye terk edilmesine ilişkin koşul yerine getirilmediğinden talep uygun görülmemiştir şeklindeki imar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.


İmar Komisyonu Kararının 5. sırasında yer alana husus:


İMAR KOMİSYONU RAPORU:

Alanya İlçe Müftülüğü’nün talebi gereği; İmar Komisyonun 26.06.2014 tarih ve 7 sayılı kararınca Alanya İlçesi Büyükhasbahçe Mahallesi 1831 ada 1 parselde yapılacak camii inşaatının yapılabilmesi ile ilgili olarak yoldan çekme mesafelerinin 5.00 metre olarak belirlenmesi talebi incelenmiş olup; arazi eğiminin yüksek olması nedeniyle yüksek istinat duvarları oluşmaması için yapı yaklaşım mesafelerinin tüm yönlerden 5.00 metreye düşürülmesi uygun görülmüştür.


Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL, okunan İmar Komisyonu Kararının 5.sırasında yer alan husus üzerinde söz almak isteyen var mı? diye sordu. Söz alan olmadığı görülmekle, konuyu oya sundu.


Yapılan oylamada; Alanya İlçesi Büyükhasbahçe Mahallesi 1831 ada 1 parselde yapılacak camii inşaatının yapılabilmesi ile ilgili olarak yoldan çekme mesafelerinin 5.00 metre olarak belirlenmesi talebinin, arazi eğiminin yüksek olması nedeniyle yüksek istinat duvarları oluşmaması için yapı yaklaşım mesafelerinin tüm yönlerden 5.00 metreye düşürülmesi uygun görülmüştür şeklindeki imar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.


İmar Komisyonu Kararının 6. maddesinde yer alana husus:


İMAR KOMİSYONU RAPORU:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebi gereği; İmar Komisyonun 26.06.2014 tarih ve 8 sayılı kararınca Alanya Belediye meclisinin 04.03.2014 tarih 77 sayılı kararı ile onaylanan 2666 ve 2667 no’lu adaları ilgilendiren 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin 05.03.2014 tarihinde başlayan 30 günlük askı süresi içerisinde yapılan 6 adet itiraz dilekçesi incelenmiş olup, itirazlardan bölge halkı arasında uzlaşma bulunmadığı anlaşıldığından 04.03.2014 tarih 77 sayılı belediye meclis kararı ile yapılan plan tadilatının iptal edilerek, önceki imar planı koşullarının geçerli sayılması ve söz konusu bölgede yapılan imar uygulaması için İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olduğundan mahkeme sonucu kesinleştikten sonra konunun yeniden incelenmesi uygun olarak değerlendirilmiştir.Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL, okunan İmar Komisyonu Kararının 6.sırasında yer alan hususla ilgili olarak bu maddede İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı olduğu için Mahkeme kararından sonra komisyon raporuna göre mahkeme sonucu kesinleştikten sonra yeniden incelenmesi uygun olarak değerlendirilmiştir şeklinde alınan komisyon kararını geldiği biçimiyle oya sundu.


Yapılan oylamada; Alanya Belediye meclisinin 04.03.2014 tarih 77 sayılı kararı ile onaylanan 2666 ve 2667 no’lu adaları ilgilendiren 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin 05.03.2014 tarihinde başlayan 30 günlük askı süresi içerisinde yapılan 6 adet itiraz dilekçesi incelenmiş olup, itirazlardan bölge halkı arasında uzlaşma bulunmadığı anlaşıldığından, 04.03.2014 tarih 77 sayılı belediye meclis kararı ile yapılan plan tadilatının iptal edilerek, önceki imar planı koşullarının geçerli sayılması ve söz konusu bölgede yapılan imar uygulaması için İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olduğundan, mahkeme sonucu kesinleştikten sonra konunun yeniden incelenmesi uygun olarak değerlendirilmiştir şeklinde alınan İmar Komisyonu Kararının  kabulüne oybirliği ile karar verildi.


İmar Komisyonu Kararının 7.sırasında yer alana husus:


İMAR KOMİSYONU RAPORU:

Mahmutlar Belediye Başkanlığı’nın talebi gereği; İmar Komisyonun 26.06.2014 tarih ve 9 sayılı kararınca Mahmutlar Belediye Meclisinin 20.01.2014 tarih,10 ve 11 sayılı kararlarıyla kabul edilen ve 3 no’lu düzenleme bölgesinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu incelenmiş olup; halen onama süreci devam eden Mahmutlar 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmaları tamamlandıktan sonra konunun değerlendirilmesi amacıyla dosyanın müdürlüğe iadesi uygun olarak değerlendirilmiştir.


Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL, okunan İmar Komisyonu Kararının7.sırasında yer alan hususla ilgili olarak Komisyon raporuna göre Müdürlüğe iadesi uygun olarak değerlendirilmiştir dedi ve bu maddeyi imar komisyonundan geldiği şekliyle oya sundu. 


Yapılan oylamada; Mahmutlar Belediye Meclisinin 20.01.2014 tarih,10 ve 11 sayılı kararlarıyla kabul edilen ve 3 no’lu düzenleme bölgesinde hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonunun, halen onama süreci devam eden Mahmutlar 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmaları tamamlandıktan sonra konunun değerlendirilmesi amacıyla dosyanın müdürlüğe iadesi uygun olarak değerlendirilmiştir şeklinde alınan İmar Komisyonu Kararının  kabulüne oybirliği ile karar verildi.


İmar Komisyonu Kararının 8. sırasında yer alana husus:


İMAR KOMİSYONU RAPORU:

Okurcalar Belediye Başkanlığı’nın talebi gereği; İmar Komisyonun 26.06.2014 tarih ve 10 sayılı kararınca Okurcalar Belediye Meclisinin 03/09/2013 tarih 21 sayılı kararı ile kabul edilen ve O27D-09C,O27D-10D Paftalarında hazırlatılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve O27D-09C-3A,O27D-09C-3B,O27D-09C-3C,O27D-10D-4A paftalarında hazırlatılan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı incelenmiş olup;1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında gerekli değişikliğin yapılmasının ardından konunun incelenmesi gerektiğinden dosyanın müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür.


Meclis Başkanı Adem Murat YÜCEL, okunan İmar Komisyonu Kararının 8.sırasında yer alan hususla ilgili olarak bu madde de aynı şekilde Müdürlüğe iadesi uygun olarak değerlendirilmiştir şeklinde dedi ve bu maddeyi imar komisyonundan geldiği şekliyle oya sundu. 


Yapılan oylamada; Okurcalar Belediye Meclisinin 03/09/2013 tarih 21 sayılı kararı ile kabul edilen ve O27D-09C,O27D-10D Paftalarında hazırlatılan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve O27D-09C-3A,O27D-09C-3B,O27D-09C-3C,O27D-10D-4A paftalarında hazırlatılan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında gerekli değişikliğin yapılmasının ardından konunun incelenmesi gerektiğinden dosyanın müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür şeklinde alınan İmar Komisyonu Kararının  kabulüne oybirliği ile karar verildi.


 Gündeme geçmeden önce gündem maddelerine Başkanlıkça ilavesi istenilen ve oybirliği ile gündeme alınıp görüşülmesine karar verilen hususların müzakeresine geçildi.


Gündeme ilave edilen husus:

1- Plan ve Proje Müdürlüğünün imar planı tadilat talebini içeren yazıları.

     Plan ve Proje Md.lüğünün yazıları; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Alanya ilçesine bağlı mülga Avsallar beldesine ait Turizm alanı dışını kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyon işleminin yapılması ile ilgili Avsallar Belediye meclisinin almış olduğu 24.12.2013 tarih ve 44 nolu kararı ve Alanya Belediye Meclisinin 04.02.2014 tarih ve 57 nolu kararıyla tasdik edilen planlara askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi talebi. 


Başkan Adem Murat YÜCEL, madde ile ilgili olarak bu hususun İmar Komisyonuna havale edilmesi gerekiyor dedi ve İmar Komisyonuna havalesini oya sundu.


Yapılan oylamada;  Alanya ilçesine bağlı mülga Avsallar beldesine ait Turizm alanı dışını kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyon işleminin yapılması ile ilgili Avsallar Belediye meclisinin almış olduğu 24.12.2013 tarih ve 44 nolu kararı ve Alanya Belediye Meclisinin 04.02.2014 tarih ve 57 nolu kararıyla tasdik edilen planlara askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi hususun İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 


Gündeme ilave edilen husus:

2- Belediyemiz Özel Kalem Md.lüğünün, Alanya’nın kardeşşehirlerinden gelen davatler üzerine aşağıda detayları verilen seyahatlere katılacak Belediye Meclis üyelerinin gidiş-dönüş yol masraflarının Belediye bütçesinden karşılanması yönündeki yazıları;


1- Almanya’daki kardeş şehrimiz Gladbeck’e 5-7 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacak Geleneksel 

     Elma Festivaline katılmak üzere Belediye Meclis üyelerinden Garip KODAL, Gökhan   

     SİPAHİOĞLU ve Arif TOK’un katılması,


2- Avusturya’daki kardeş şehrimiz Schwechat’a 28-31 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacak olan  

    şehir festivaline katılmak üzere Belediye Meclis üyelerinden Hasan ÖZDEMİR, Mustafa ARAS ve  

    Şükrü CİMRİN’in katılmaları. 


           Başkan Adem Murat YÜCEL, Özel Kalem Müdürlüğünün yurtdışı seyahatla ilgili yazılarında belirtilen kardeş şehirlere gidecek heyetin gönderilmeleri yönündeki yazılarını oya sundu.


Yapılan oylamada; 05-07 Eylül 2014 tarihleri arasında Almanya’daki kardeş şehrimiz Gladbeck’te yapılacak olan Geleneksel Elma Festivaline katılmak üzere Belediye Meclis üyelerinden Garip KODAL, Gökhan İPAHİOĞLU ve Arif TOK’un Gladbeck şehrine, 


Yine: 28-31 Ağustos 2014 tarihleri arasında Avusturya’daki kardeş şehrimiz Schwechat’a yapılacak olan  şehir festivaline katılmak üzere Belediye Meclis üyelerinden Hasan ÖZDEMİR, Mustafa ARAS ve Şükrü CİMRİN’in Schwechat şehrine, gidiş dönüş uçak biletleri ile vize giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmak üzere gönderilmelerine oybirliği ile karar verildi.


Gündeme ilave edilen husus:

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Oba Mah. 225 ada’da 2168 m2. park alanının engelsiz park yapılması amacı ile Engelsiz Perspektif Engellilere Yardım Derneği tarafından park alanının kendilerine tahsisi talebi. 


Üyelerden Mehmet KURAL bu madde ile ilgili söz alarak oradaki parkın belediye tarafından yapılacağı, binanın dernek tarafından yapılacağı yönünde önceden bir not varmış, ama bu belediye meclisinin görevi değildir, encümen buna EVET veya HAYIR der, benim burada demek istediğim detaya girilecek mi? yoksa sadece tahsis mi? edilecek dedi.


Başkan Adem Murat YÜCEL bunun sadece tahsis olduğunu ifade ettikten sonra Oba Mah. 225 ada’da 2168 m2. park alanının engelsiz park yapılması amacı ile Engelsiz Perspektif Engellilere Yardım Derneği tarafından park alanının kendilerine tahsisi talebini oya sundu. 


Yapılan oylamada; Oba Mah. 225 ada’da 2168 m2. park alanının engelsiz park yapılması amacı ile Engelsiz Perspektif Engellilere Yardım Derneği tarafından park alanının, anılan Derneğe tahsisine oybirliği ile karar verildi.


GÜNDEMİN 3.MADDESİ


3- Dilek ve temenniler.


Gündemin 3.maddesi dilek ve temenniler bölümünden Meclis üyelerinden Mustafa TOKSÖZ söz alarak kapanan beldelerin belediye hizmet binaları Valilik tarafından paylaştırılarak bir kısmı Antalya B.Şehir Belediyesine, bir kısmı Alanya Belediyesine geçmiştir. Alanya Belediyesinde kalan gayrimenkuller (Belediye hizmet binaları) elimizdeki tabloya göre Demirtaş Belediye hizmet binası Alanya Belediyesine tahsis edilmiş, Kerim Başkaptan’ın elindeki çizelgede Demirtaş Belediyesi hizmet binası Antalya B.Şehir Belediyesine tahsis edilmiş gözüküyor, bu ilginç ve vahim bir durumdur, anlaşılacak gibi değil, bu ilginç olayı sizlerle paylaşmak istedim dedi.


Başkan Adem Murat YÜCEL daha önceki meclis toplantısında da ifade ettiğim gibi meclis gündemleri ve komisyon kararlarının her üyeye ulaştırılması için 700-800 sayfa kağıt gideri oluyor, bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz, herkese birer tablet alınarak e-mail yoluyla sizlere ulaştırmayı düşünüyoruz, herkese zimmetli bir şekilde verilecek, görev süresi sona erincede Belediyeye geri iade edilecek dedi.


Gündemde görüşülecek başka madde de bulunmadığından oturumun kapatılacağı üyelere bildirildi. Söz alan olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görülmekle, Belediye Meclisinin 05  AĞUSTOS 2014 Salı günü saat 14:00’de toplanılmak üzere TEMMUZ/2014 ayı toplantısına son verildi.
Belediye Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye

Ziraat Müh. Adem Murat YÜCEL Mustafa TOKSÖZ Garip KODAL 

Belediye Başkanı