Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

105 / Meclis kararı

105 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Mayıs
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 105 /
   ÖZÜ : İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 20 ayrı maddeden oluşan imarla ilgili konuların İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; İmar ve Şehircilik Md.lüğünün imarla ilgili mahiyeti aşağıda yazılı 7+13=20 ayrı maddeden oluşan imar planı tadilatı talebine ilişkin müracaatların, meclise geldiği şekliyle İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 05.05.2014  TARİHLİ YAZILARINDA BELİRTİLEN VE İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN İMAR PLANI TADİLAT TALEPLERİ 

1- Türkler Belediye Başkanlığı; Fığla Mahallesi, Bilaller Mahallesi, Merkez Mahallesi ve Yanıklar Mahalleleri’nde hazırlanan ve 06.01.2014 tarihinde askıya çıkan 1/1000 Ölçekli  Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazların değerlendirilmesine dair alınan 06.02.2014 tarih ve  03 sayılı ve Fuğla Mahallesi, Bilaller Mahallesi, Merkez Mahallesi ve Yanıklar Mahalleleri’ni kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerine “yeni yapılacak imar uygulamalarının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesinde belirlenen koşullar çerçevesinde yapılması zorunludur” şeklinde hüküm eklenmesine dair alınan 06.02.2014 tarih ve 04 sayılı Türkler Belediye Meclis Kararları’nın onaylanması talebi.

2- Hasan Özçıra; Saray Mahallesi, 759 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlattıkları 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebi.

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; ilçemiz sınırları içersinde yapıların estetiği,rengi ,çatı ve cephe kaplanması,yapıların inşasında malzeme seçimi ve yöresel mimarisinin korunması için uzmanlardan oluşan mimari estetik komisyonu kurulması talebi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; İlçemizde ,6360 sayılı on üç ilde Büyükşehir ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun gereği 16 Belde Belediyesi kapatılarak İlçe Belediyemize dahil olduğundan 16 belde belediyenin imar planları ve plan notlarının bütünlük sağlanması için revize edilmesi talebi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; 04.03.2014 Tarih 77 sayılı Alanya Belediye Meclis kararı ile onaylanan 2666 ve 2667 nolu adaları ilgilendiren plan değişikliğinin 05.03.2014 tarihinde başlayan 30 günlük askı süresi içerisinde yapılan 6 adet itiraz dilekçeleri.

6-Hikmet Türktaş Hatipoğlu; Fığla Mah.200 ada 89 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi.

7-Numan Gümrükçükler; Sugözü Mahallesi 2583 Ada 2 nolu parselde  hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan değişikliği talebi.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 06.05.2014  TARİHLİ YAZILARINDA BELİRTİLEN VE İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN İMAR PLANI TADİLAT TALEPLERİ 
           
1- Nurcan Okan ve Müştereklerinin; Oba Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 625 ada 6 parsel ve 627 ada 1 parsel ile ilgili plan tadilat teklifinin kamu yararı ilkesi çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi talebi.

2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; İlçemiz Saray Mah.43 ada, 43,50,52,54,57,79,119,164,98,191,192,193,184 parsellerde plan tadilat teklifi.

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Cumhuriyet Mah.905 ada 2 parselin Kültürel Tesis Alanı olarak belirlenen kısmında plan tadilatı yapılması talebi.

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; İlçemiz Kestel mah.7 nolu Düzenleme Bölgesinde hazırlatılan ve 05.12.2013 atarih ve 34 sayılı Kestel Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanması talebi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; İlçemiz Kestel mah.3 nolu Düzenleme Bölgesinde hazırlatılan ve 05.12.2013 tarih ve 36 sayılı Kestel Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanması talebi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; İlçemiz Kestel mah.6 nolu Düzenleme Bölgesinde hazırlatılan ve 05.12.2013 tarih ve 35 sayılı Kestel Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanması talebi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; İlçemiz Kestel mah.8 nolu Düzenleme Bölgesinde hazırlatılan ve 05.12.2013 tarih ve 33 sayılı Kestel Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanması talebi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; İlçemiz Kestel mah.1 nolu Düzenleme Bölgesinde hazırlatılan ve 05.12.2013 tarih ve 31 sayılı Kestel Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği onaylanması talebi.

9-Yeni Yüksektepe İnş.Ltd.Şti.-Yeni Azr Emlak Yatırım Ltd. Şti. ve Müşt. Vekili Ali Taşar’ın; Tepe ve Hacımehmetli Mahallerinde bulunan ekli krokide sınırları belirtilen 508 ile 562,563,564,565,566(509) ile 510,511,512,513,514,515,516,517,518 ile 567,568(519) ile 520 parseller ve 489 ada 17,21 nolu parsellerden oluşan 5 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli tadilat ve ilave imar planının  onaylanması talebi.

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; İlçemiz Mahmutlar Mah. 2647 nolu parselin yolcu indirip bindirme amaçlı cep yapılmasına yönelik hazırlatılan ve 06.01.2014 tarih ve 06 sayılı Mahmutlar Belediye Meclis kararı ile kabul edilen plan tadilatının onaylanması talebi.

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Kuzey Alanya İmar Planı kapsamında yer alan 2b vasıflı Orman sınırları dışına çıkarılan Maliye Hazinesi’ne ait bazı parsellerin Nazım ve uygulama İmar Planı dışına çıkarılması talebi.

12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; İlçemiz Mahmutlar Mah. 3 nolu Düzenleme bölgesinde hazırlatılarak 20.01.2014 tarih 10 ve 11 sayılı Mahmutlar Belediye Meclis kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun onaylanması talebi.

13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; İlçemiz Okurcalar Mahallesi sınırları dahilinde hazırlatılarak ve  Okurcalar Belediye Meclisinin 03/09/2013 tarih -21 sayılı  kararı ile kabul edilen 027D-09C,027D-10D Paftalarını kapsayan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 027D-09C-3A,027D-09C-3B,027D-09C-3C,027D-10D4-A Paftalarını kapsayan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı onaylanması talebi.

Madde Bend Karar
1 90 nolu meclis kararı
1 91 nolu meclis kararı
1 92 nolu meclis kararı
1 93 nolu meclis kararı
1 94 nolu meclis kararı
1 95 nolu meclis kararı
1 96 nolu meclis kararı
1 97 nolu meclis kararı
1 98 nolu meclis kararı
1 99 nolu meclis kararı
1 100 nolu meclis kararı
1 101 nolu meclis kararı
1 102 nolu meclis kararı
1 103 nolu meclis kararı
1 104 nolu meclis kararı
1 105 nolu meclis kararı
1 106 nolu meclis kararı
1 107 nolu meclis kararı
1 108 nolu meclis kararı
1 109 nolu meclis kararı
1 110 nolu meclis kararı
1 111 nolu meclis kararı