Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

152 / Meclis kararı

152 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Temmuz
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 152 /
   1- Bütçe Komisyonunca karara bağlanan hususları içeren raporun görüşülmesi.

   ÖZÜ :
Konaklı Mah.500 ada, 2 parselde bulunan 65,70 m2.miktarındaki Belediye hissesinin diğer hissedara satışının uygun olduğu yönündeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; 864,48 m2. miktarındaki Konaklı Mah.500 ada, 2 parselde bulunan 65,70 m2.miktarındaki Belediye hissesinin diğer hissedara satışının uygun olduğu yönündeki Bütçe Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 152 nolu meclis kararı
1 153 nolu meclis kararı
1 154 nolu meclis kararı
1 155 nolu meclis kararı
1 156 nolu meclis kararı
1 157 nolu meclis kararı
1 158 nolu meclis kararı
1 159 nolu meclis kararı
1 160 nolu meclis kararı
1 161 nolu meclis kararı
1 162 nolu meclis kararı
1 163 nolu meclis kararı
2 164 nolu meclis kararı
2 165 nolu meclis kararı
2 166 nolu meclis kararı
2 167 nolu meclis kararı
2 168 nolu meclis kararı
2 169 nolu meclis kararı
2 170 nolu meclis kararı
2 171 nolu meclis kararı
2 172 nolu meclis kararı
2 173 nolu meclis kararı
2 174 nolu meclis kararı