Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

Andızlı Emir Bedrüddin Camisi

Andızlı Emir Bedrüddin Camisi

Tophane Mahallesinde bulunan cami, Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında 1227 yılında Yalılar Emiri Emir-ül Haç Zade Bedrüddin Ömer tarafından yaptırılmıştır. Adını önündeki andız ağacından almış olan cami, bugünkü görünümüne 1970 yılında kavuşmuştur. Eski yapıdan günümüze avlu, giriş kapısı, üç kitabe ve minarenin bir bölümü kalmıştır. 1725 yılında onarım görmüş olduğunu gösteren kitabesi bulunmaktadır. Minaresi kesme taştan yapılmış caminin minberinde oymacılık sanatının güzel bir örneğini görmek mümkündür. Yapının önünde, kısmen son cemaat yerinin altında büyük bir Selçuklu sarnıcı ve yol aşağısında Arap Kuyusu denilen eski bir kuyu vardır.