Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

141 / Meclis kararı

141 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Haziran
Gündem Maddesi 3
Karar No / Bendi 141 /
   ÖZÜ : Tepe ve Hacımehmetli Mahallelerinde bulunan ve ekli krokide sınırları belirtilen 508 ile 562,563,564,565,566, (509) ile 10,511,512,513,514,515,516,517,518 ile 567,568, (519) ile 520 nolu parseller ve 489 ada, 17 ve 21 nolu parsellerden oluşan 5 ha. Alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli tadilat ve ilave imar planlarının onaylanması talebinin, Planların eksikliklerinin giderilmesi ve 1/5000 ölçekli nazım imar planının onaylanmasından sonra değerlendirilebilecektir şeklinde alınan İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Tepe ve Hacımehmetli Mahallelerinde bulunan ve ekli krokide sınırları belirtilen 508 ile 562,563,564,565,566, (509) ile 510,511,512,513,514,515,516,517,518 ile 567,568, (519) ile 520 nolu parseller ve 489 ada, 17 ve 21 nolu parsellerden oluşan 5 ha. Alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli tadilat ve ilave imar planlarının onaylanması talebinin, söz konusu planlara ilişkin kurum görüşlerinin dosya ekinde bulunmadığından ve 5216 sayılı Büyükşehir yasanının 7.maddesinin (b) bendine istinaden 1/5000 ölçekli planların Büyükşehir Belediyesinde onaylanması gerektiğinden, teklif planlar incelenememiştir. Planların eksikliklerinin giderilmesi ve 1/5000 ölçekli nazım imar planının onaylanmasından sonra değerlendirilebilecektir şeklinde alınan İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
   Mahmutlar Belediye meclisinin 06.01.2014 tarih ve 6 sayılı kararlarıyla kabul edilen ve 2647 nolu parselin yolcu indirip bindirme amaçlı cep yapılmasına yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu incelenmiş olup, plan tadilatına konu olan parsellerden  2647 nolu parselin maliye hazinesine ait olduğundan Milli Emlak Müdürlüğünün tadilata ilişkin olumlu görüşünün dosya ekinde bulunmadığı tespit edildiğinden görüş yazısının beklenmesine karar verilmiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararı okundu.
   Başkan Adem Murat YÜCEL İmar Komisyonu raporundan da anlaşılacağı üzere görüş yazısının dosya ekinde bulunmadığından oylamaya gerek yok dedi ve bu konu oylanmadı.

Madde Bend Karar
1 112 nolu meclis kararı
2 113 nolu meclis kararı
2 114 nolu meclis kararı
2 115 nolu meclis kararı
2 116 nolu meclis kararı
2 117 nolu meclis kararı
2 118 nolu meclis kararı
2 119 nolu meclis kararı
2 120 nolu meclis kararı
2 121 nolu meclis kararı
2 122 nolu meclis kararı
2 123 nolu meclis kararı
2 124 nolu meclis kararı
2 125 nolu meclis kararı
2 126 nolu meclis kararı
2 127 nolu meclis kararı
2 128 nolu meclis kararı
2 129 nolu meclis kararı
2 130 nolu meclis kararı
2 131 nolu meclis kararı
2 132 nolu meclis kararı
2 133 nolu meclis kararı
3 134 nolu meclis kararı
3 135 nolu meclis kararı
3 136 nolu meclis kararı
3 137 nolu meclis kararı
3 138 nolu meclis kararı
3 139 nolu meclis kararı
3 140 nolu meclis kararı
3 141 nolu meclis kararı
3 142 nolu meclis kararı
4 143 nolu meclis kararı
5 144 nolu meclis kararı
6 145 nolu meclis kararı
7 146 nolu meclis kararı
7 147 nolu meclis kararı
7 148 nolu meclis kararı
8 149 nolu meclis kararı
8 150 nolu meclis kararı
8 151 nolu meclis kararı