Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

226 / Meclis kararı

226 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ekim
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 226 /

ÖZÜ : İlçemiz Türkler Mahallesi, 395,43  m2 miktarındaki 137 ada, 9 parselin tamamının,  komşu parsel malikleri tarafından satın alınması talepleri oybirliği ile uygun  görülmemiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
Y
apılan müzakere sonunda; İlçemiz Türkler Mahallesi, 395,43  m2 miktarındaki 137 ada, 9 parselin tamamının, 3194 sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi uyarınca komşu parsel malikleri tarafından satın alınması talepleri oybirliği ile uygun görülmemiştir şeklindeki Bütçe Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

Madde Bend Karar
1 214 nolu meclis kararı
1 215 nolu meclis kararı
1 216 nolu meclis kararı
1 217 nolu meclis kararı
1 218 nolu meclis kararı
1 219 nolu meclis kararı
1 220 nolu meclis kararı
1 221 nolu meclis kararı
1 222 nolu meclis kararı
1 223 nolu meclis kararı
1 224 nolu meclis kararı
1 225 nolu meclis kararı
1 226 nolu meclis kararı
1 227 nolu meclis kararı
1 228 nolu meclis kararı
1 229 nolu meclis kararı
1 230 nolu meclis kararı
1 231 nolu meclis kararı
1 232 nolu meclis kararı
1 233 nolu meclis kararı
1 234 nolu meclis kararı
1 235 nolu meclis kararı