Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

19 / Meclis kararı

19 / Meclis kararı
Dönemi 2015-Ocak
Gündem Maddesi 5
Karar No / Bendi 19 /

ÖZÜ : Kargıcak Mahallesi, 548 ada, 1 no’lu parseli kapsayan alanda hazırlattıkları plan değişikliği ile ilgili talebin uygun bulunmadığına oybirliği ile karar verildiği.

Gündemin 5.maddesi ve İmar Komisyonunca Karara bağlanan 30.12.2014 tarihli 3 ayrı talepten oluşan başvuruların 3.sırasında yer alan;  Kargıcak Mahallesi, 548 ada 1 no’lu parseli kapsayan alanda hazırlattıkları plan değişikliği ile ilgili; talep emsal ve kat artışı içerdiğinden çevresinde benzer durumda planlanmış konut ve ticaret alanları bulunmadığından plan bütünlüğünün bozulmasına yol açacağından ve mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin plan değişiklikleri ile ilgili kısımlarına aykırı olduğundan UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR şeklindeki Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
2 2 nolu meclis kararı
3 3 nolu meclis kararı
3 4 nolu meclis kararı
3 5 nolu meclis kararı
3 6 nolu meclis kararı
3 7 nolu meclis kararı
3 8 nolu meclis kararı
3 9 nolu meclis kararı
3 10 nolu meclis kararı
3 11 nolu meclis kararı
3 12 nolu meclis kararı
3 13 nolu meclis kararı
3 14 nolu meclis kararı
3 15 nolu meclis kararı
4 16 nolu meclis kararı
5 17 nolu meclis kararı
5 18 nolu meclis kararı
5 19 nolu meclis kararı
6 20 nolu meclis kararı
7 21 nolu meclis kararı