Engelli web sitesi için tıklayın

14 / Meclis kararı

14 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Ocak
Gündem Maddesi 1
Karar No / Bendi 14 /
ÖZÜ : Cikcilli Beldesi 404 ada , 1,2, ve 3  nolu parselleri kapsayan alanda hazırlatılan Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin uygun görüldüğü yönündeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 1.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 18 maddelik kararının 18.sırasında yer alan; Cikcilli Beldesi 404 ada , 1,2, ve 3  nolu parselleri kapsayan alanda hazırlatılan; yürürlükteki imar planında  E: 0.50 hmax: 9.50 m. yapılaşma koşullarında “Sağlık Tesis Alanı” olarak belirlenen parsellerin öneri plan tadilatında BL-5  ( blok nizam 5 kat )  yapılaşma koşullarında “Resmi Kurum Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 06.11.2013 tarih ve 40 sayılı Cikcilli Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
Madde Bend Karar
1 1 nolu meclis kararı
1 2 nolu meclis kararı
1 3 nolu meclis kararı
1 4 nolu meclis kararı
1 5 nolu meclis kararı
1 6 nolu meclis kararı
1 7 nolu meclis kararı
1 8 nolu meclis kararı
1 9 nolu meclis kararı
1 10 nolu meclis kararı
1 11 nolu meclis kararı
1 12 nolu meclis kararı
1 13 nolu meclis kararı
1 14 nolu meclis kararı
2 15 nolu meclis kararı
3 16 nolu meclis kararı
3 17 nolu meclis kararı
3 18 nolu meclis kararı
3 19 nolu meclis kararı
3 20 nolu meclis kararı
3 21 nolu meclis kararı
3 22 nolu meclis kararı
3 23 nolu meclis kararı
3 24 nolu meclis kararı
3 25 nolu meclis kararı
4 26 nolu meclis kararı