Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

311 / Meclis kararı

311 / Meclis kararı
Dönemi 2013-Aralık
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 311 /

ÖZÜ : Yasemin Aydınlıoğlu ve Hissedarlarının, Fığla Mahallesi 1434 ada 1 parselde 2 adet bina bulunması ve mevcut plandaki yapılaşma koşullarında belirtilen çekme mesafelerine  uyarak yapı yapmanın mümkün olmaması nedenleriyle hazırlanan tadilat teklifinin Başkanlıkça yapılan açıklama doğrultusunda (komisyonumuz bu noktada İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzle-plancıyla birlikte genel bir düzenleme çalışması yapmak üzere) İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildiği.  

 İmar Komisyonunca hazırlanan 18 ayrı maddeden oluşan Kararının 7.sırasında yer alan;

Yasemin Aydınlıoğlu ve Hissedarlarının, Fığla Mahallesi 1434 ada 1 parselde 2 adet bina bulunması ve mevcut plandaki yapılaşma koşullarında belirtilen çekme mesafelerine  uyarak yapı yapmanın mümkün olmaması nedenleriyle hazırlanan tadilat teklifi ile parselin güneyinde bulunan boşluğa Blok-4 yapılaşma koşulu belirlenmesi talebinin; söz konusu parselin de içinde bulunduğu bölgede bütüncül bir revizyona gidilerek plan çalışması yapılmasına karar verilmiştir şeklindeki imar komisyonu kararının Başkanlıkça yapılan açıklama doğrultusunda (komisyonumuz bu noktada İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzle-plancıyla birlikte genel bir düzenleme çalışması yapmak üzere) İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.  

Madde Bend Karar
1 293 nolu meclis kararı
1 294 nolu meclis kararı
1 295 nolu meclis kararı
1 296 nolu meclis kararı
1 297 nolu meclis kararı
1 298 nolu meclis kararı
1 299 nolu meclis kararı
1 300 nolu meclis kararı
1 301 nolu meclis kararı
1 302 nolu meclis kararı
1 303 nolu meclis kararı
1 304 nolu meclis kararı
2 305 nolu meclis kararı
2 306 nolu meclis kararı
2 307 nolu meclis kararı
2 308 nolu meclis kararı
2 309 nolu meclis kararı
2 310 nolu meclis kararı
2 311 nolu meclis kararı
2 312 nolu meclis kararı
2 313 nolu meclis kararı
2 314 nolu meclis kararı
2 315 nolu meclis kararı
2 316 nolu meclis kararı
2 317 nolu meclis kararı
2 318 nolu meclis kararı
2 319 nolu meclis kararı
2 320 nolu meclis kararı
3 321 nolu meclis kararı
4 322 nolu meclis kararı