Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

322 / Meclis kararı

322 / Meclis kararı
Dönemi 2013-Aralık
Gündem Maddesi 4
Karar No / Bendi 322 /

ÖZÜ : 05.11.2013 tarih, 287 nolu Meclis Karar ve Karar Özetinin, özet kısmının düzeltilmesine

                                                                                             oybirliği ile karar verildiği.

 

Yapılan oylamada; 05.11.2013 tarih, 287 nolu Meclis Karar ve Karar Özetinin, özet kısmının

aşağıda yazılı üzere düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Karar Özeti   : Mahmutlar Belediye Başkanlığı’nın 17O-3C, 16O-2B paftalarında 134 ada 1,2,3 ve

   4 parseller, 181 ada 4,5 ve 6 parseller, 303 ada 1 ve 2 parseller, 304 ada 1 parsel, 305     

   ada 7 parsel, 621 ada 1 parsel, 717 ada 1 parsel, 718 ada 1 parsel, 719 ada 1 parsel,

   1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1533, 1535,     

   1537, 1541, 1545, 1571, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1589,      

   2171, 2172, 3406, 3407, 3408, 3845, 3873, 4133 ve 4134 nolu parsellerde

    hazırlatılarak 22.08.2013 tarih ve 55 sayılı Mahmutlar Belediye Meclisi kararı ile

    kabul edilen plan tadilatı incelenmiş olup, Eğitim alanındaki değişiklik için ilgili

    kurum görüşü alınmamış olması ve mevcut plandaki ticaret alanlarının öneri planda

    kaldırılmış olması nedeniyle, uygun görülmemiştir şeklindeki imar komisyonu

    kararının geldiği biçimiyle kabulüne oybirliği ile karar verildiği.

  

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Yapılan inceleme ve müzakere sonunda;

Mahmutlar Belediye Başkanlığı’nın 17O-3C, 16O-2B paftalarında 134 ada 1,2,3 ve 4 parseller, 181 ada 4,5 ve 6 parseller, 303 ada 1 ve 2 parseller, 304 ada 1 parsel, 305 ada 7 parsel, 621 ada 1 parsel, 717 ada 1 parsel, 718 ada 1 parsel, 719 ada 1 parsel, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1533, 1535, 1537, 1541, 1545, 1571, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1589, 2171, 2172, 3406, 3407, 3408, 3845, 3873, 4133 ve 4134 nolu parsellerde hazırlatılarak 22.08.2013 tarih ve 55 sayılı Mahmutlar Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen plan tadilatı incelenmiş olup, Eğitim alanındaki değişiklik için ilgili kurum görüşü alınmamış olması ve mevcut plandaki ticaret alanlarının öneri planda kaldırılmış olması nedeniyle uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu Kararının geldiği biçimiyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Madde Bend Karar
1 293 nolu meclis kararı
1 294 nolu meclis kararı
1 295 nolu meclis kararı
1 296 nolu meclis kararı
1 297 nolu meclis kararı
1 298 nolu meclis kararı
1 299 nolu meclis kararı
1 300 nolu meclis kararı
1 301 nolu meclis kararı
1 302 nolu meclis kararı
1 303 nolu meclis kararı
1 304 nolu meclis kararı
2 305 nolu meclis kararı
2 306 nolu meclis kararı
2 307 nolu meclis kararı
2 308 nolu meclis kararı
2 309 nolu meclis kararı
2 310 nolu meclis kararı
2 311 nolu meclis kararı
2 312 nolu meclis kararı
2 313 nolu meclis kararı
2 314 nolu meclis kararı
2 315 nolu meclis kararı
2 316 nolu meclis kararı
2 317 nolu meclis kararı
2 318 nolu meclis kararı
2 319 nolu meclis kararı
2 320 nolu meclis kararı
3 321 nolu meclis kararı
4 322 nolu meclis kararı