Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

38 / Meclis kararı

38 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 38 /
   ÖZÜ : Kellerpınarı Mahallesi 2695  ada, 1 parselin yürürlükteki imar planında konut alanı olan plan koşulunun  ticaret alanına dönüştürülmesi amacıyla hazırlatılan imar planı tadilatının uygun görülmediği yönündeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 2.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik kararının 2.sırasında yer alan; Veli HACIOĞLU’nun Kellerpınarı Mahallesi 2695  ada, 1 parselin yürürlükteki imar planında konut alanı olan plan koşulunun  ticaret alanına dönüştürülmesi amacıyla hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı; parsel bazında değerlendirildiği takdirde plan bütünlüğünü bozucu ve örnek teşkil edici nitelik taşıdığından talep uygun görülmemiştir şeklindeki İmar Komisyonu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

Madde Bend Karar
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
1 35 nolu meclis kararı
1 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
2 55 nolu meclis kararı
2 56 nolu meclis kararı
2 57 nolu meclis kararı
3 58 nolu meclis kararı
4 59 nolu meclis kararı