Whatsapp
Engelli web sitesi için tıklayın

54 / Meclis kararı

54 / Meclis kararı
Dönemi 2014-Şubat
Gündem Maddesi 2
Karar No / Bendi 54 /
   ÖZÜ : Demirtaş Belediyesinin 189 ve 703 nolu parseller ile ilgili hazırlatılan Nazım İmar Planı ve İlave  Uygulama  İmar Planlarına ek olarak plan bütünlüğünün sağlanabilmesi maksadıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onanlı  Demirtaş (Antalya)  1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni  Planında  (ÇDP)  kentsel gelişme alanı olarak belirlenen parsellerin alan bütünlüğünü sağlayacak şekilde  189, 191 ( bir kısmı ), 192 ve 703 numaralı parsellerde  hazırlanan İlave Nazım  ve Uygulama İmar Planları; İmar Uygulamasının  3194/18. madde hükümleri  doğrultusunda yapılması şartıyla  uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği.
   Yapılan müzakere sonunda; Gündemin 2.maddesi ve İmar Komisyonunca hazırlanan 22 maddelik kararının 19.sırasında yer alan; Demirtaş Belediyesinin 189 ve 703 nolu parseller ile ilgili hazırlatılan ve 04.12.2013 tarih ve 11/46 sayılı Demirtaş Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave  Uygulama  İmar Planlarına ek olarak plan bütünlüğünün sağlanabilmesi maksadıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onanlı  Demirtaş ( Antalya )  1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni  Planında  (ÇDP)  kentsel gelişme alanı olarak belirlenen parsellerin alan bütünlüğünü sağlayacak şekilde  189, 191 ( bir kısmı ), 192 ve 703 numaralı parsellerde  hazırlanan ve 08.01.2014 ve 1/6 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen  1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave Nazım  ve Uygulama İmar Planları; İmar Uygulamasının  3194/18. madde hükümleri  doğrultusunda yapılması şartıyla  uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 


Madde Bend Karar
1 27 nolu meclis kararı
1 28 nolu meclis kararı
1 29 nolu meclis kararı
1 30 nolu meclis kararı
1 31 nolu meclis kararı
1 32 nolu meclis kararı
1 33 nolu meclis kararı
1 34 nolu meclis kararı
1 35 nolu meclis kararı
1 36 nolu meclis kararı
2 37 nolu meclis kararı
2 38 nolu meclis kararı
2 39 nolu meclis kararı
2 40 nolu meclis kararı
2 41 nolu meclis kararı
2 42 nolu meclis kararı
2 43 nolu meclis kararı
2 44 nolu meclis kararı
2 45 nolu meclis kararı
2 46 nolu meclis kararı
2 47 nolu meclis kararı
2 48 nolu meclis kararı
2 49 nolu meclis kararı
2 50 nolu meclis kararı
2 51 nolu meclis kararı
2 52 nolu meclis kararı
2 53 nolu meclis kararı
2 54 nolu meclis kararı
2 55 nolu meclis kararı
2 56 nolu meclis kararı
2 57 nolu meclis kararı
3 58 nolu meclis kararı
4 59 nolu meclis kararı